Foto: Andrea Piacquadio/Pexels
Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Trygg strømhandel

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører. Den setter en rekke til krav til salg- og markedsføring av strøm. Strømkundene skal få god produktinformasjon.

  • Sertifiseringsordningen Trygg strømhandel ble etablert i 2020
  • Nå er de første 24 strømleverandørene sertifisert av DNV
  • De sertifiserte selskapene representerer rundt to tredeler av strømkundene i Norge
  • Målet er å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene

Strømmarkedet har for mange tilfeller av uryddig markedsføring og mangelfull informasjon til kundene, viser klagestatistikken. Vi har bedt om strengere reaksjoner fra myndighetene, og at selskaper som bryter regelverket gjentatte ganger bør miste retten til å selge strøm.

Les mer om sertifiseringen

Sertifisering er en anerkjent metode for å bygge tillit til at et produkt, en prosess, et system eller en person følger gitte spilleregler. Det handler i bunn og grunn om å regelmessig ‘se aktørene i kortene’. Med det økes sannsynligheten for at kravene overholdes. DNV er sertifiseringsorganet i Trygg strømhandel. DNV er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV har siden 1864 levert blant annet sertifisering i en rekke bransjer.

Formålet med sertifiseringsforordningen Trygg Strømhandel er å sikre god kvalitet i arbeidet med salg av strøm.

Les pressmeldingen om sertifiseringen av de første selskapene

 

Disse selskapene er sertifisert for Trygg strømhandel pr 4. oktober 2023:

Lær mer her

For initiativtagerne, Fornybar Norge og Distriktsenergi, er målene med ordningen et tryggere og enklere strømmarket. De vil at strømleverandørene blir bedre leverandører. Strømkundene skal få økt tilliten til fornybarnæringen og til den enkelte bedriften som selger strøm.