Strømprisindeksen: Kaldt oktobervær betyr høyere strømregninger

Publisert

Strømregningene økte over hele landet, men de store prisforskjellene mellom Sørlandet (NO2) og Øst- og Vestlandet forsvant. I tillegg var prisene vesentlig lavere enn land vi har kabler til. Det viser Fornybar Norges strømprisindeks for oktober.

– Spotprisene på strøm var relativt lave i oktober, sammenliknet med hva vi har vært vant til de siste par årene. Likevel vil husholdninger over hele Norge få en vesentlig høyere regning enn for september, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.  

– Det skyldes at det var uvanlig kaldt i oktober, og at strømforbruket har steget betraktelig nå som vi nærmer oss vinteren og folk bruker mer strøm på å holde husene sine varme, forklarer han. 

– I tillegg har spotprisene steget noe fra de svært lave nivåene vi hadde i store deler av landet i september, da en enorm vannkraftproduksjon førte til rekordlave spotpriser i Sørøst- og Vest-Norge, sier Standal. 

Kaldeste oktober på 14 år

September var svært regnfull og mild, og det gjorde at husholdninger i hele Norge startet høsten med lave strømregninger. Oktober startet også med lave spotpriser, men utover måneden ble det svært kaldt. Det gjorde at strømforbruket steg i takt med at folk skrudde på varmen, hvilket igjen fikk spotprisene til å tikke oppover på kraftbørsen.   

I oktober var nedbørsmengden i Norge 15 prosent under normalen for årstiden, og det var i snitt 1,7 grader kaldere enn normalt. Vi må faktisk helt tilbake til oktober 2009 for å finne en kaldere oktober her til lands, ifølge Meteorologisk institutt

I alle de fem norske prisområdene for strøm steg strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning med rundt 50 prosent eller mer fra september til oktober, viser tall fra Elhub. 

Laveste oktoberspot siden 2020 

– Selv om spotprisene steg i oktober, var prisene fortsatt lavere enn det vi har vært vant til de siste to årene. I alle de fem norske prisområdene for strøm, var gjennomsnittlig spotpris for oktober lavere enn den var i samme måned i 2022 og 2021, forteller Standal.  

Til tross for at det var lavere spotpriser i år, fører det økte strømforbruket til at noen husholdninger kan få høyere strømregning for oktober enn de fikk for samme måned i fjor. Dette gjelder særlig i Midt- og Nord-Norge, hvor det også var lave priser i fjor.

Grunnet endringen som ble innført i september i hvordan strømstøtten blir beregnet, vil husholdninger over hele Norge få strømstøtte for oktober.

Dette er første gang siden desember 2022 at alle prisområdene får strømstøtte. Men det er ingen stor sum det er snakk om: Kun mellom 7 og 67 kroner for en gjennomsnittshusholdning.

Fakta om strømprisindeksen 

Fornybar Norges strømprisindeks viser hva en gjennomsnittlig husholdning i hvert av de fem norske prisområdene må regne med å betale i strømregning for forrige måned, inkludert skatter og avgifter, og etter at eventuell strømstøtte er blitt trukket fra. Indeksen viser også hvordan forrige måneds strømregning var sammenliknet med måneden før og samme måned året før.  

Regnestykket er basert på faktiske priser og forbruk i de fem prisområdene, samt nettleie og avgifter. For strømpris er det tatt utgangspunkt i en vanlig spotprisavtale med et påslag på 5 øre/kWh og 40 kroner i fast månedsbeløp. Tallene er innhentet fra Nord Pool, Elhub og nettselskapene.  

Hensikten med den nye strømprisindeksen er å gi norske strømkunder en bedre innsikt i hvordan strømprisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene og hvordan strømregningen er sammensatt. 

Mindre prisforskjell mellom NO2 og resten av Sør-Norge 

NO2 – Sørvest-Norge var i oktober det prisområdet som hadde høyest spotpriser. Her endte gjennomsnittlig spotpris på 50 øre/kWh. Til sammenlikning var prisen for samme måned i 2022 og 2021 henholdsvis 132 øre/kWh og 97 øre/kWh. 

Forrige måned forsvant dessuten mye av prisforskjellen mellom NO2 og resten av Sør-Norge.  

– NO2 hadde betydelig høyere spotpriser på strøm enn resten av landet mellom mai og september. Dette har nå endret seg. I oktober var prisene i NO2 ikke så ulike prisene i de næromliggende prisområdene NO1 og NO5, sier Standal.  

Neppe like dyrt som i fjor

Strømprisene pleier å stige når det går mot høst og vinter, og strømforbruket øker. Strømforbruket til husholdninger i Norge vil fortsette å stige utover høsten og vinteren i takt med at været blir kaldere, men det ser ikke ut til at vi vil få like høye strømpriser som det vi hadde i fjor.  

Dette skyldes blant annet at fyllingsgraden i norske vannmagasiner nå er rundt normalnivå, mens den i fjor var vesentlig lavere.

Strømprisene i Norge blir også påvirket av strømprisene i landene rundt oss. Strømprisene i resten av Europa er lavere nå enn på samme tid i fjor, hovedsakelig på grunn av lavere gasspriser, som gjør at det blir billigere å produsere strøm ved gasskraftverk.

I oktober var strømprisene i hele Norge vesentlig lavere enn i Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, som vi har kabler til.

NO 1 - Sørøst-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 – det prisområdet Oslo befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for oktober som ligger på rundt 1340 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 139 prosent fra september, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 560 kr.    

Strømregningen for oktober er likevel vesentlig lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO1 fikk en strømregning på rundt 1700 kr. 

I NO1 endte den gjennomsnittlige spotprisen i oktober på 43 øre/kWh. Det var en betydelig oppgang fra september, da gjennomsnittlig spotpris endte på rekordlave 1 øre/kWh som en følge av at enorme nedbørsmengder resulterte i usedvanlig stor vannkraftproduksjon.  

Oppgangen i spotprisen i oktober skyldes en nedgang i vannkraftproduksjonen, og betydelig kaldere vær, som førte til en solid økning i strømforbruket.  

Spotprisen var spesielt høy mot slutten av måneden, da vindkraftproduksjonen var lav og store deler av Østlandet plutselig fikk vinterens første snøfall. Høyest var spotprisen 31. oktober, da den endte på 123 øre/kWh, ifølge kraftbørsen Nord Pool.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 brukte i oktober ca. 1200 kWh med strøm, en økning på 63 prosent fra september, viser tall fra Elhub. 

NO 2 - Sørvest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 – det prisområdet Kristiansand befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for oktober som ligger på rundt 1560 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en oppgang på 39 prosent fra september, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 1120 kr.   

Strømregningen for oktober er likevel lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO2 fikk en strømregning på rundt 1850 kr. 

NO2 hadde mellom mai og september betydelig høyere strømpriser enn i resten av landet. Dette skyldes hovedsakelig høye spotpriser i Europa, og redusert overføringskapasitet i kraftnettet fra de andre norske prisområdene.   

Dette endret seg i oktober. NO2 var også i oktober det prisområdet i Norge med de høyeste strømregningene, men forskjellen er blitt betydelig redusert.  

Fra NO2 går det strømkabler til Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, og det gjør at spotprisene i NO2 blir særlig påvirket av spotprisene nedover på kontinentet.  

I NO2 endte den gjennomsnittlige spotprisen i oktober på 50 øre/kWh, en nedgang fra 58 øre/kWh i september.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 brukte i oktober ca. 1180 kWh med strøm, en økning på 59 prosent fra september, viser tall fra Elhub.

NO 3 - Midt-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 – det prisområdet Trondheim befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for oktober som ligger på rundt 1160 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 72 prosent fra september, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 680 kr.   

Strømregningen for oktober er omtrent på nivå med regningen fra samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdningen i NO3 fikk en strømregning på rundt 1180 kr.  

Årsaken til at strømregningen for en gjennomsnittshusholdning i NO3 for oktober i år og oktober i fjor er omtrent på samme nivå, er at strømforbruket var betydelig høyere grunnet kaldere vær.  Spotprisen var derimot mye lavere for oktober i år enn for samme måned i fjor, da gjennomsnittlig spotpris var 36 øre/kWh. 

Den gjennomsnittlige spotprisen for NO3 for oktober i år endte på 16 øre/kWh, en oppgang fra 10 øre/kWh i september.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 brukte i oktober ca. 1360 kWh med strøm, en oppgang på 55 prosent fra september, viser tall fra Elhub.  

NO 4 - Nord-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 – det prisområdet Tromsø befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for oktober som ligger på rundt 1220 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 48 prosent fra september, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 820 kr.  

Husholdninger i Finnmark og de delene av Troms som er unntatt el-avgift kan imidlertid forvente en regning som er 300 kr lavere. Strømregningen for en gjennomsnittshusholdning her blir derfor på 921 kr. 

Strømregningen for oktober er litt høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO4 fikk en strømregning på rundt 1150 kr. Årsaken til at oktober-regningen er høyere i år enn i fjor er at strømforbruket i år var mye høyere.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 brukte i oktober ca. 1890 kWh med strøm, en økning på 51 prosent fra september, viser tall fra Elhub. 

I NO4 endte den gjennomsnittlige spotprisen i oktober på 16 øre/kWh, en oppgang fra 10 øre/kWh i september.  

NO 5 - Vest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 – det prisområdet Bergen befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for oktober som ligger på rundt 1470 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 137 prosent fra september, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 620 kr.  

Strømregningen for oktober er likevel betydelig lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO5 fikk en strømregning på rundt 1820 kr.    

I NO5 endte den gjennomsnittlige spotprisen i oktober på 43 øre/kWh, en oppgang fra rekordlave 1 øre/kWh i september.  

Oppgangen i spotprisen skyldes en betydelig nedgang i vannkraftproduksjonen og kaldere vær, som førte til en solid økning i strømforbruket.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 brukte i oktober ca. 1200 kWh med strøm, en oppgang på 49 prosent fra september, viser tall fra Elhub. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: