Høsten starter med lavere strømregninger

Publisert

Store nedbørsmengder gjorde at spotprisene på strøm falt i september. Husholdninger over hele landet, med unntak av i Nord-Norge, kan derfor forvente seg lavere strømregninger for september enn de fikk for august, viser Fornybar Norges nye strømprisindeks.

– Strømprisindeksen for september er gode nyheter for norske lommebøker. Den viser at strømregningen blir vesentlig lavere enn på samme tid i fjor. I tillegg blir den også lavere enn i august i år alle steder utenom Nord-Norge. Det er uvanlig, ettersom forbruket går opp på høsten når temperaturene faller og vi bruker mer strøm til å varme opp husene våre, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge. 

Våt september

Mye regn og ekstremværet Hans førte til fulle magasiner og rekordhøy vannkraftproduksjon fra elvekraftverk på Østlandet og Vestlandet i september. Det gjorde at kraftproduksjonen ble mye høyere enn kraftforbruket, og resulterte i at spotprisene på kraftbørsen for disse prisområdene – NO1 og NO5 – falt til rekordlave nivåer, og at det ble negative spotpriser flere dager. 

Strømforbruket steg i september i takt med at været ble kjøligere og folk begynte å slå på varmen, men i fire av de fem norske prisområdene kompenserte de lave spotprisene for det økende strømforbruket. Unntaket er NO4 – Nord-Norge der strømforbruket steg såpass kraftig at den gjennomsnittlige husholdning vil måtte betale ca. 150 kr mer for strømmen de brukte i september.   

Forrige måned var den 14. våteste siden 1990, med 35 prosent mer nedbør i Norge enn normalt. For landet som helhet var det i september også 1,8 grader varmere enn normalt, ifølge Meteorologisk Institutt.   

Norge er delt inn i fem prisområder for strøm. I september var det kun prisområdet NO2 – Sør-Norge – som hadde høye nok spotpriser til at husholdninger vil få strømstøtte. I de fire andre prisområdene vil det ikke bli gitt noe strømstøtte for september.   

Neppe like dyrt som i fjor 

Strømforbruket til husholdninger i Norge vil fortsette å stige utover høsten i takt med at været blir kaldere, men det er lite sannsynlig at vi vil få like høye strømpriser som det vi hadde i fjor.  

Dette skyldes blant annet at fyllingsgraden i norske vannmagasiner er rundt normalnivå nå, mens i fjor var den vesentlig lavere.  

Strømprisene i Norge blir også påvirket av strømprisene i landene rundt oss. I det siste har strømprisene i resten av Europa falt som en følge av lavere gasspriser og høyere vindkraftproduksjon, og det bidrar også til å holde strømprisene i Norge nede. 

Dette er Fornybar Norges strømprisindeks

Fornybar Norges strømprisindeks viser hva en gjennomsnittlig husholdning i hvert av de fem norske prisområdene må regne med å betale i strømregning, sammenliknet med forrige måned og år.

Regnestykket er basert på faktiske priser og forbruk i de fem prisområdene, samt nettleie og avgifter. For strømpris er det tatt utgangspunkt i en vanlig spotprisavtale med et påslag på 5 øre/kWh og 40 kroner i fast månedsbeløp. Tallene er innhentet fra Nord Pool, Elhub og nettselskapene.

Hensikten med den nye strømprisindeksen er å gi norske strømkunder bedre innblikk i hvordan prisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene og hvordan strømregningen er sammensatt.

Fornybar Norges nye strømprisindeks viser hva en gjennomsnittlig husholdning i hvert av de fem norske prisområdene må regne med å betale i strømregning, sammenliknet med forrige måned og år.  

– Hensikten med strømprisindeksen er å gi folk bedre innblikk i hvordan prisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene og hvordan strømregningen er sammensatt, sier Standal.  

NO1 – Sørøst-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 – det prisområdet Oslo befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for september som ligger på rundt 560 kr, inkludert nettleie og andre skatter og avgifter. Det er en nedgang på 18 prosent fra august, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 680 kr.   

Strømregningen for september er også betydelig lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO1 fikk en strømregning på rundt 1780 kr. 

I NO1 endte den gjennomsnittlige spotprisen i september på rekordlave 1,1 øre/kWh. Det var en betydelig nedgang fra august, da gjennomsnittlig spotpris var 20,1 øre/kWh.  

Nedgangen i spotprisen skyldtes store nedbørsmengder og rekordhøy kraftproduksjon fra elvekraftverk, og at kraftproduksjonen i flere uker var høyere enn strømforbruket. Sistnevnte er helt spesielt fordi NO1 har normalt underskudd på strøm.  

Samtidig var det lav overføringskapasitet til andre områder, både grunnet utfall av strømledninger og fordi kapasiteten i nettet generelt er lavere om sommeren, slik at den store kraftproduksjonen ble "innesperret". 

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 brukte i september ca. 740 kWh med strøm, en økning på 10 prosent fra august, viser tall fra Elhub. 

NO2 – Sør-Norge 

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 – det prisområdet Kristiansand befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for september som ligger på rundt 1120 kr, inkludert nettleie og andre skatter og avgifter. Det er en nedgang på 9 prosent fra august, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 1240 kr.   

Strømregningen for september er også betydelig lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO2 fikk en strømregning på rundt 1890 kr. 

Prisområdet NO2 – Sør-Norge har siden mai hatt betydelig høyere strømpriser enn i resten av landet. Det skyldes fortsatt høye priser i Europa og at de store nedbørsmengdene i september ikke førte til en like høy økning i vannkraftproduksjon i NO2 som i Sørøst- og Vest-Norge.  

Fra NO2 går det strømkabler til Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, og det gjør at spotprisene i NO2 blir særlig påvirket av spotprisene nedover på kontinentet.  

De høye nedbørsmengdene har også i lavere grad påvirket prisene i NO2 enn i NO1. Årsaken er at NO2 har svært stor vannmagasinkapasitet og færre elvekraftverk. Det betyr at kraftprodusentene her kan velge å spare på vannet i stedet for å produsere kraft, noe som kan bidra til å holde prisene oppe.  

Til tross for at det var mye nedbør også i NO2 i september, var likevel vannstanden i vannmagasinene på normalnivå for årstiden. I tillegg var det begrensninger i strømnettet, som førte til at kraft i de nærliggende prisområdene NO1 og NO5 ble "innestengt" og ikke kunne flyte til NO2 i takt med behovet for kraft der. 

I NO2 endte den gjennomsnittlige spotprisen i september på 57,6 øre/kWh, en nedgang fra 72,9 øre/kWh i august. En gjennomsnittlig husholdning i NO2 brukte i september ca. 740 kWh med strøm, en økning på 6 prosent fra august, viser tall fra Elhub. 

NO3 – Midt-Norge 

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 – det prisområdet Trøndelag befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for september som ligger på rundt 680 kr, inkludert nettleie og andre skatter og avgifter. Det er en nedgang på 4 prosent fra august, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 710 kr.   

Strømregningen for september er også betydelig lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO3 fikk en strømregning på rundt 1400 kr. 

I dette prisområdet falt spotprisen rundt 50 prosent fra august til september. Den gjennomsnittlige spotprisen for NO3 i september endte på 9,9 øre/kWh, en nedgang fra 20 øre/kWh i august.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 brukte i september ca. 880 kWh med strøm, en oppgang på 15 prosent fra august, viser tall fra Elhub.

NO4 – Nord-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 – det prisområdet Tromsø befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for september som ligger på rundt 820 kr, inkludert nettleie og andre skatter og avgifter. Det er en økning på 22 prosent fra august, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 680 kr.  

Husholdninger i Finnmark og de delene av Troms som er unntatt el-avgift kan imidlertid forvente en noe lavere regning. 

Strømregningen for september er også betydelig lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO4 fikk en strømregning på rundt 1160 kr. 

I NO4 endte den gjennomsnittlige spotprisen i september på 9,9 øre/kWh, en nedgang fra 19 øre/kWh i august.  

Nedgangen i spotprisen var ikke nok til å kompensere for økningen i strømforbruket i takt med at det ble kaldere. En gjennomsnittlig husholdning i NO4 brukte i september ca. 1250 kWh med strøm, en økning på 31 prosent fra august, viser tall fra Elhub. 

NO5 – Vest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 – det prisområdet Bergen befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for september som ligger på rundt 620 kr, inkludert nettleie og andre skatter og avgifter. Det er en nedgang på 16 prosent fra august, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 740 kr.  

Strømregningen for september er også betydelig lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO5 fikk en strømregning på rundt 1890 kr.    

I NO5 førte store nedbørsmengder og høy vannkraftproduksjon til at den gjennomsnittlige spotprisen endte på 1,1 øre/kWh i september. Det er betydelig lavere enn i august, da den gjennomsnittlige spotprisen var 20,1 øre/kWh.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 brukte i september ca. 800 kWh med strøm, en oppgang på 13 prosent fra august, viser tall fra Elhub.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: