Havvindsatsingen endelig i gang – nå må vi raskt komme videre

Publisert

Havvindparken Anholt i Danmark

Anholt havvindpark. Foto: Hawk Eye / Ørsted

Ventyr (Parkwind og Ingka) vant auksjonen om Sørlige Nordsjø II, og tar dermed det første skrittet for industriell utvikling av havvind i Norge. Nå må vi raskt utlyse flere områder, mener Fornybar Norge.

– En meget spennende ventetid er over. Vi er svært glade for at Norge nå er i gang med sitt første store havvindprosjekt. Dette vil bidra med betydelig kraft til omstillingen av Norge, men også store muligheter for norsk leverandørindustri, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

Hun gratulerer Ventyr med tildelingen og synes det er svært spennende at konsortiet har et strategisk samarbeid med norskeide NorSea Group.

– At flere aktører ble med i auksjonen på Sørlige Nordsjø, viser at næringslivet har tro på havvind, til tross for en krevende markedssituasjon med kostnadsvekst, inflasjon og press på leverandørkjeder, sier Haga.

Hun understreker at dette bare er starten på havvindsatsingen.

Må utlyse flere felt

– Nå må vi komme raskt i gang med utlysingen på Utsira Nord og nye felt langs norskekysten. 2025-runden bør være på 6-10 GW for at vi skal nå regjeringens mål om 30 GW i 2040. Oljeskattepakken har gitt leverandørindustrien mange jobber, men fra 2026 avtar dette betydelig. Da er det viktig å gi industrien nye oppgaver innenfor havvind, sier Haga.

Forutsigbare tildelingsrunder og rammevilkår vil bidra til konkurranse og aktørmangfold

– Havvindutbyggere og leverandørindustri er avhengige av hyppige tildelinger og forutsigbarhet for å få volumet opp og kostnadene ned. På sikt vil dette bli en lønnsom næring uten behov for subsidier. Vi er best tjent med mange aktører, brede konkurranser og innovasjon – slik vi har sett med utviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sier Haga.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: