Foto: Det norske stortinget. Stortinget. Foto: Petra Gjemmestad

Statsbudsjettet

Her finner du Fornybar Norges innspill og reaksjoner til statsbudsjettet. Siden oppdateres fortløpende.

Dette budsjettet er et klimafiendtlig kommuneran.

Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø.

Fornybarnæringen estimeres til å allerede bidra med over 70 milliarder kroner i ekstrainntekter til staten i år. Det er om lag dobbelt så mye som regjeringens strømstøtte. Det kommer på toppen av de 65 milliardene næringen normalt tilfører – et beløp som tilsvarer et ordinært forsvarsbudsjett. 

– Med disse grepene gjør man at beskatningen av fornybar energi blir vesentlig høyere enn beskatningen av petroleum. Det er et paradoks når vi vet at klimakrisen henger over oss, sier Heløe. 

Aktuelle dokumenter

 1. Regjeringens forslag til økt kraftskatt

  Regjeringen har foreslått å øke beskatningen av fornybar energi betraktelig, både gjennom å øke grunnrenteskatten for vannkraft, innføre grunnrenteskatt for vindkraft og ved å innføre en høyprisskatt for all fornybar energi. Forslagene har mange negative implikasjoner for investeringer i fornybar energi og for kraftsystemet som helhet. Energi Norge har derfor sendt brev til Stortinget der virkningene av forslaget beskrives og forslag til løsning skisseres.

 2. Energi Norge og Norwea ber om viktige endringer i regjeringens forslag til økt skatt på vindkraft

  Norge styrer mot kraftunderskudd i 2026 og endringer av skattesystemet må legge til rette for investeringer i ny fornybar kraftproduksjon, slik at næringsliv og husholdninger får tilgang på sikker, ren og rimelig kraft.

Siste nytt

 1. Regjeringens evaluering av kraftsituasjonen parkerer forslag om makspriser og statlig strømleverandør

  Regjeringen har gjennomført en grundig evaluering av kraftsituasjonen, hvor flere av de ulike forslagene lansert i den offentlige debatten er vurdert. Konklusjonen er klar: Det finnes ingen enkle, kortsiktige tiltak for å løse utfordringene – tvert imot kan noen av forslagene gi uheldige effekter, og i verste fall forverre situasjonen.

 2. Et klimafiendtlig kommuneran

  Regjeringen har store forventinger til at kraftnæringen skal tilby billige fastprisavtaler fra neste år av, men legger i dette budsjettet frem forslag som vil øke prisene på sikt. Med dette budsjettet vil det bli bygget mindre fornybar energi, og strømprisene for bedrifter og husholdninger vil øke fremover. Resultatet blir færre og dårligere fastprisavtaler.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: