Samlet innspill fra Energi Norge om forslag til Statsbudsjettet 2023

Våre innspill om høyere skatt på fornybar enn fossil energi bremser grønt skifte i ett dokument.

Samlet innspill til:
Stortingets finanskomité
Stortingets næringskomité
Stortingets energi- og miljøkomité

Kopi til:
Finansdepartementet
Olje- og energidepartementet
Klima- og miljødepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Statsministerens kontor