NVE-forslag er krevende å gjennomføre

Publisert

rbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Kartavoll og Opstad i Hå kommune er i full gang. Dette blir ny hovedlinje for strømforsyning til Sør-Jæren. Det bygges ny transformatorstasjon på Opstad hvor linjen skal knyttes til. Det er Hallingmast som bygger linjen for Lyse Elnett. Fotograf: Fredrik Ringe

Energi Norge er bekymret for at deler av NVE-forslaget til endringer i kraftberedskapsforskriften kan by på administrative utfordringer for næringen. Foto: Fredrik Ringe / Lyse.

NVEs forslag til endringer i kraftberedskapsforskriften vil kunne bidra til et sikrere kraftsystem. Energi Norge er positive til intensjonen i forslaget, men mener at et obligatorisk krav om bakgrunnssjekk vil bli krevende å gjennomføre.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighets årlige risikorapport fremheves samfunnets avhengighet av kraft som én av tre risikofaktorer for nasjonal sikkerhet. Kraftsystemet vil utvikle seg raskt med tanke på digitalisering og automatisering fremover. Derfor trenger enhetene i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) kompetanse og kontinuerlig utvikling av rammeverk og virkemidler for å sikre sine anlegg. 

Energi Norge og næringen er positive til intensjonen i NVEs forslag til endringer i kraftberedskapsforskriften om å gi KBO-enhetene mulighet til å kreve politiattest for personer som skal ha tilgang til anlegg i kraftsystemet. 

 Næringen har ønsket seg muligheten til å kreve politiattest og kredittsjekk ved nyansettelser og bruk av eksternt personellDerfor er vi positive til at det nå kommer et forslag på dette, men vi ser at et obligatorisk krav for anlegg i både klasse 2 og 3 er et krevende administrativt tiltak som vil medføre betydelige kostnader, sier næringspolitisk rådgiver Per Arne Vada i Energi Norge. 

Personkontroll og egnethetsvurdering 

NVE sitt forslag innebærer at KBO-enhetene må gjøre en bakgrunnssjekk og egnethetsvurdering av nyansatte som skal ha logisk eller fysisk tilgang til anlegg i klasse 2 og 3. KBO-enhetene skal kreve fremleggelse av politiattest og kredittsjekk som del av bakgrunnssjekken. Det må også utføres bakgrunnssjekk av eksternt ansatte som skal ha selvstendig tilgang til anlegg i klasse 2 og 3 som er i drift. 

 Basert på tilbakemeldingene fra våre medlemmer mener vi det er grunn til å utrede kostnadene og mulige løsninger før det blir et obligatorisk krav for anlegg i klasse 2, særlig for eksternt personell. Forslaget åpner for at eksternt personell kan følges på anlegg, men det er snakk om et stort antall mennesker, så det er også krevende. De kan også, uten bakgrunnssjekk, ha selvstendig tilgang til anlegg som ikke er i driftI noen tilfeller gir dette KBO-enhetene mulighet til å finne løsningen som passer best til jobben, sier Vada. 

 Vada er bekymret for at forslaget kan by på administrative utfordringer. 

– Vi tar ikke lett på sikkerheten i kraftsystemet, men vi tror at en risikobasert tilnærming med fokus på tiltak som gir økt systemsikkerhet fremfor objektsikkerhet gir bedre ressursfordeling og er mer treffsikkert, avslutter Vada.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Kristin H. Lind.