Høyre-politikere ber regjeringen satse på vannkraften

Nomeland fotografert under flommen på Sørlandet 03.20.2017

– Jeg har en positiv forventning til at regjeringen lytter til signalene som kommer fra Distrikts-Høyre, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein til NTB i forbindelse med et besøk ved Linvasselv kraftverk. Bildet er tatt ved Nomeland kraftverk. Foto: Agder Energi.

Flere politikere i Høyre krever endringer i kraftskatten i høstens statsbudsjett slik at bransjen kan oppgradere gamle anlegg og produsere mer strøm.

Linvasselv kraftverk ligger i Sverige, mindre enn to kilometer fra grensen til Norge, og eies delvis av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Hadde kraftverket ligget to kilometer lengre vest, ville det ifølge NTEs beregninger gitt en ekstra skattekostnad på 52 millioner per år.  

– For 50-60 år siden ble flere store vannkraftanlegg bygget ut, mange av disse installasjonene er nå modne for utskifting. Nå må vi sørge for at skattebetingelsene gjør det lønnsomt å oppgradere og utvide eksisterende vannkraftanlegg, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) ved et besøk hos Linvasselv kraftverk. 

Besøket har tidligere vært omtalt av både Trønder-Avisa og Adresseavisen. 

Stortingsrepresentant og partikollega Liv Kari Eskeland i energi- og miljøkomiteen var med på besøket ved Linnvasselv. Eskeland leder Høyres distriktsnettverk, og ga også uttrykk for at det må tilrettelegges for oppgradering og modernisering av vannkraftverk. 

– Oppgradering av eksisterende vannkraftverk er en lavthengende frukt som vi må høste, sier Eskeland til Adresseavisen. 

Forventer tiltak fra regjeringen 

Mange kraftverk holder for tiden på å skifte ut gamle installasjoner. Dersom de får muligheten til å oppgradere og øke kapasiteten samtidig, kan selskapene i større grad dekke et økende kraftbehov. Med dagens lave kraftpriser og høye skattetrykk er imidlertid ikke disse investeringene lønnsomme for kraftselskapene. 

– Jeg har en positiv forventning til at regjeringen lytter til signalene som kommer fra Distrikts-Høyre, sier Agdestein til NTB. 

Fremskrittspartiet fremmet i juni et representantforslag om endringer i skatteregimet for vannkraften. Også Arbeiderpartiet og Senterpartiet har krevd endringer som åpner for investeringer i kraftverkene. 

Viktig for lokalt næringsliv 

Med NHO og LO i spissen har Energi Norge og 20 andre organisasjoner etterspurt justeringer i skattesystemet som kan bidra til helt nødvendig oppgradering av eksisterende vannkraftverk.  

Justeringer i skattesystemet vil kunne fremskynde investeringer på 16 milliarder kroner. Det vil gi økonomiske ringvirkninger på 12 000 årsverk og 3 milliarder kroner i skatteinntekter mellom 2021 og 2030.

– Det er aktivitet vi trenger nå. Vi leter jo etter prosjekter som kan gi aktivitet i næringslivet lokalt, påpeker Agdestein overfor NTB. 

Energi Norges medlemmer har tidligere pekt på bedre skattevilkår for modernisering av vannkraft som det viktigste tiltaket for sysselsetting i fornybarnæringen. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Foto: Mann smiler.