Flertall på Stortinget for å satse på vannkraften

Publisert

                 vannkraft

Ap, Sp og FrP har fremmet forslag om å endre på grunnrenteskatten for vannkraft. Dermed er det flertall på Stortinget for et tiltak som vil bidra til mer fornybar energi uten nye naturinngrep. Foto: Petra Gjemmestad.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet går inn for å endre grunnrenteskatten for vannkraft. Dermed blir det lønnsomt å øke den mest skånsomme fornybare kraftproduksjonen Norge har tilgang til.

Natt til torsdag ble finanskomiteens innstilling til revidert nasjonalbudsjett (RNB) offentliggjort. Her fremgår det at Ap og Sp går inn for å endre grunnrenteskatten for vannkraftproduksjon. I tillegg har Frp nylig fremmet et representantforslag om det samme. 

– Det er svært gledelig at et politisk flertall nå går inn for å løse den utfordringen vannkraftnæringen har stått overfor i mange år, nemlig at oppgradering av kraftverk ikke har latt seg gjennomføre grunnet svært høy beskatning. Nå får Norge mulighet til å utvide den fornybare kraftproduksjonen uten store, nye miljøinngrep, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Omlegging av skattesystemet for vannkraft vil kunne utløse investeringer for over 20 milliarder kroner i eksisterende vannkraftverk og sysselsette 12 000 årsverk i byggefasen, ifølge beregninger fra Thema Consulting Group. Analysen viser også at de samlede inntektene til det offentlige vil øke 

 Ap: Skjerme normal avkastning 

I Arbeiderpartiets merknader til RNB heter det at "både kraftselskapene og vertskommunene er enige om at det viktigste hinderet for reinvesteringer i norsk vannkraft er gjeldende innretning på grunnrenteskatten". Partiet viser blant annet til innspill fra LO, NHO, KS og vertskommunene. 

«Stortinget ber regjeringen fastsette friinntekten i grunnrentebeskatningen som summen av en risikofri rente lik statsobligasjonsrente med 10 års løpetid pluss et risikopåslag, slik at normalavkastningen skjermes og den ekstraordinære inntjeningen beskattes.» 

Sp: Må følges opp i statsbudsjettet 

I Senterpartiets merknader heter det at "vannkraften er vår viktigste og mest fleksible energikilde, og utgjør ryggraden i energisystemet vårt. (…) mange vannkraftverk nærmer seg teknisk levealder, og det vil være behov for store investeringer de kommende årene."  

Sp fastslår at det nå er et "klart politisk flertall på Stortinget som har tatt til orde for endring av grunnrentebeskatningen på vannkraftverk for å utløse investeringer i vannkraftverk, og disse medlemmer imøteser at regjeringen gjennom forslag til statsbudsjett for 2021 følger opp dette." 

Frp: Modernisere vannkraften 

Fremskrittspartiet fremmet i forrige uke et representantforslag i Stortinget om å få fart på opprusting og modernisering av vannkraften. "Fremskrittspartiet mener at grunnrentebeskatning må bestå, men at den bør ramme såkalt superprofitt som opprinnelig tenkt da denne form for beskatning ble innført. En normal avkastning på investert kapital bør skjermes for grunnrentebeskatning. Dette vil føre til at et betydelig antall prosjekter blir lønnsomme og investeringsbeslutning kan fattes."

Viktig for sysselsettingen 

– Dette har vært Energi Norge og fornybarnæringens viktigste kampsak i en årrekkemed støtte fra mange andre organisasjoner. Nå står vi omsider foran et gjennombrudd som både vil bidra til mer klimavennlig kraft, økt sysselsetting og verdiskaping innenfor en næring som Norge definitivt må satse mer på i årene som kommer, avslutter Kroepelien. 

Fornybarnæringen er Fastlands-Norges mest produktive næring og sysselsetter direkte og indirekte over 30 000 mennesker. I 2018 omsatte næringen for 170 milliarder kroner. Rundt 69 milliarder kroner ble tilbakeført til offentlig sektor gjennom skatter og utbytte, ifølge Fornybarometeret som ble presentert i mai. 

LES OGSÅ: Modernisering av vannkraften viktigst for sysselsetting i fornybarnæringen 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profibilde Knut Kroepelien