Kraftmarkedssymposium 2024

Usikkerheten om energi- og klimapolitikken fremover er fortsatt stor, og den geopolitiske situasjonen gjør at forsyningssikkerhet er blitt enda viktigere enn før. Hvordan blir den nye normalen, og hvordan kan vi sørge for mer forutsigbare strømpriser for forbrukerne? I årets kraftmarkedssymposium inviterer vi akademikere og fageksperter til å dele sitt syn på aktuelle problemstillinger og utviklingen fremover.

De verste utslagene av gasskrisen i Europa er over, men kraftmarkedet preges av at vi står midt en gjennomgripende omstilling av energisektoren. Kraftprisene er betydelig lavere enn de vi opplevde i 2021/2022, men er fortsatt på et høyere nivå enn vi har vært vant til.
Hvordan blir den nye normalen, og hvordan vil det norske kraftmarkedet påvirkes av energiomstillingen i Europa?
Dette er blant spørsmålene vi har stilt til foredragsholderne i årets kraftmarkedssymposium.

Siden forrige symposium har Strømprisutvalget avgitt sin rapport, og EU-institusjonene har blitt enige om det som alt i alt er en mild reform av det europeiske kraftmarkedet.
I årets kraftmarkedssymposium retter vi derfor blikket i større grad fremover, for å belyse utfallsrommet og hva som vil prege utviklingen fremover.

Hva får du kunnskap om?

• Hva er den viktigste usikkerheten fremover?
• Blir prissikring viktigere fremover, og hva påvirker mulighetene for prissikring?
• Hvor raskt går omstillingen til en klimavennlig energiforsyning i Europa, og hvordan påvirker det oss?

Hvem er det for?  
• Akademikere og forskningsmiljøer med interesse for energifeltet
• Konsulenter og fagpersoner fra næringen
• Beslutningstakere
• Journalister og andre interessenter

 

Program

Torsdag 11. april
 • 13.30 - 14.00
  Registrering og kaffe
 • 14.00 - 14.05
  Velkommen til kraftmarkedssymposium 2024
  • Kristin Rasdal
   Bransjedirektør marked, Fornybar Norge
 • 14.05 - 14.35
  Hvordan blir den nye normalen?
  • Jørgen Bjørndalen
   Business Lead – Flexibility and Energy Markets, DNV
 • 14.35 - 14.55
  Mulighetene for prissikring
  • Guro Henriksen
   Partner, Oslo Economics
 • 14.55 - 15.05
  Samtale med Huseierne om forbrukernes perspektiver
  • Linda Ørstavik Öberg
   Energipolitisk rådgiver, Huseierne
 • 15.05 - 15.15
  Pause
 • 15.15 - 15.30
  Den tyske budområdeinndelingen
  • Marie Lindberg
   Forsker II, Cicero
 • 15.30 - 15.50
  Hvordan påvirker EUs klimapolitikk kraftmarkedet?
  • Knut Einar Rosendahl
   Professor i samfunnsøkonomi, Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (Nmbu)
 • 15.50 - 16.10
  Hva påvirker samfunnets aksept for energiomstillingen?
  • Merethe Dotterud Leiren
   Forskningsleder, CICERO Senter for Klimaforskning
 • 16.10 - 16.30
  Panelsamtale
  • Bård Standal
   Viseadministrerende direktør, Fornybar Norge
  • Are Tomasgard
   Sekretær, LO
 • 16.30 - 18.00
  Tapas og mingling

Forelesere

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske spørsmål

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Profilbilde av

Relaterte arrangement