Norge og EU: 30 år med energisamarbeid

Sammen med NHO, LO, EL og IT Forbundet, ønsker Fornybar Norge velkommen til et heldagsseminar for å markere energisamarbeidet mellom EU og Norge over de siste 30 årene. Møt blant annet nestleder i kabinettet i EUs generaldirektorat for energi, Peeter Kadarik, og bli med i samtalen om hva energisamarbeidet har betydd for Norge og EU.

Mange EU flagg foran bygning

Norge og resten av verden står midt i et grønt skifte og en storsatsing på fornybare energikilder er en avgjørende del av løsningen for å bygge opp konkurransedyktig industri og nye arbeidsplasser. I denne sammenhengen er Norges forhold til våre naboland og EU svært viktig. Hvordan har samarbeidet mellom EU og Norge innen energifeltet vært siden EØS-avtalen trådte i kraft for tretti år siden? Hvordan har forholdet utviklet seg og hvor er vi på vei? Under dette heldagsseminaret inviterer vi deg til et dypdykk inn i hva EØS-avtalen har betydd for energisamarbeidet mellom Norge og EU.

Norge, med sine rike naturressurser, har vært en sentral aktør i å forme energimarkedene på det europeiske kontinentet. Norske forpliktelser til fornybar energi, teknologisk innovasjon og miljøforvaltning har posisjonert Norge som en pålitelig partner for EU. EU representerer på sin side et stort og dynamisk marked som tilbyr muligheter for gjensidig nytte, økonomisk vekst og energisikkerhet.

Gjennom seminaret vil vi navigere den historiske konteksten, nåværende initiativ og fremtidsutsikter for energipartnerskapet mellom Norge og EU. Fra felles prosjekter om nett og kabler, satsinger på havvind, vannkraft og andre fornybare teknologier, til politiske rammevilkår og geopolitiske hensyn, vil dette seminaret belyse de mangesidige aspektene av energisamarbeidet.

I seminaret vil vi utforske utfordringene, suksessene og nye muligheter for å fremme energisamarbeidet mellom Norge og EU. Sammen tar vi sikte på å få en dypere forståelse av hvordan dette partnerskapet kan bidra ikke bare til energisektoren, men også til de bredere målene om en rettferdig grønn omstilling, økonomisk utvikling, energisikkerhet og internasjonalt samarbeid.

Hva får du kunnskap om?
  • Historisk tilbakeblikk på EØS-avtalen: hvor har vi vært og hvor er vi på vei?
  • Norges rolle i utviklingen av det europeiske energisamarbeidet
  • Konkurransekraft og grønne arbeidsplasser i Norge og Europa

Program:

*Interventions in English are marked in bold

 08:30 REGISTRERING ÅPNER / REGISTRATION OPENS

Del I) Kontekst: 30 år med EØS-avtalen // Context: 30 years of EEA-agreement

09:00 Innledning v/ Anders Eide, Norges ambassadør til EU

Verden anno 2024: geopolitiske endringer og betydning for Norge v/           Kristin Hansen, Internasjonal direktør, NHO

Historisk tilbakeblikk på EØS-avtalen v/ Lise Rye, Professor i europeisk samtidshistorie, NTNU

Q&A med Kristin Hansen og Lise Rye

10:30 PAUSE / BREAK

Del II: Energisamarbeidet mellom Norge og EU // The energy cooperation between Norway and the EU
11:00 Opening statement by Peeter Kadarik, Deputy Head of Cabinet in the Directorate-General for Energy in the European Commission

11:10 Kommentar v/ Åslaug Haga, Leder, Fornybar Norge

11:20 Konsekvensene av fornybare energimål for energisystemet v/ Torjus Bolkesjø, Leder for Global markedsanalyse, Statkraft

11:45 The Swiss model and challenges to the Swiss energy system by Andrea Mäder, Head of Public Affairs, Swissgrid

12:15 Hva betyr EØS-avtalen for norske systemoperatører og europeisk samarbeid? v/ Tor Eigil Hodne, Leder for Brusselkontoret, Statnett

12:40 EØS-avtalen i en historisk kontekst i energisektoren. Hva har fungert bra, og hva er fremtidige utfordringer? v/ Torbjørg Jevnaker, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt

13:00 LUNSJ / LUNCH

Del III: Konkurransekraft, grønn industriomstilling og arbeidsplasser // Competitiveness, green industrial transition and employment

14:30 Opening statement by Are Tomasgard, Secretary, LO Norway

14:50 Energy as an industrial input: IndustriAlls priorities for the next European Commission, by Benjamin Denis, Head of Industrial Policy Coordination, IndustriAll Europe

14:10 Germany through energy crisis and transition, by Fredric Moch, Head of the Structural, Industry and Service Policy Department, The German Trade Union Confederation (DGB)

15:30 The Just Transition dimension of the European Green Deal, by Frank Siebern-Thomas, Head of Fair Green and Digital Transitions, Research Unit, DG EMPL, European Commission

16:00 Mottakelse / Reception

19:00 Arrangementet er over / End of event

Hvem er det for?  
Arrangementet er åpent for publikum. Målgruppen er medlemmer i Fornybar Norge, LO og EL og IT Forbundet med interesse for energisamarbeid og EU-politikk.

 

Foredragsholdere

Peeter Kadarik

Selskap: Directorate-General for Energy in the European Commission
Stillingstittel: Deputy Head of Cabinet in the Directorate-General for Energy in the European Commission

Peeter Kadarik is the Deputy Head of Cabinet in the Directorate-General for Energy in the European Commission. Kadarik has a background of serving as an adviser to Kadri Simson from her time as Minister of Economy and Infrastructure in Estonia. Prior to that, he has worked for more than seven years as an economic adviser and a head of the Secretariat of Estonian Centre Party Faction in the Estonian Parliament. Kadrik's portofolio includes relations with EEA and EFTA countries, as well as Estonia, Denmark and Sweden, digitalisation and cybersecurity, as well as the Comission Work Programme.

Åslaug Haga

Selskap: Fornybar Norge
Stillingstittel: Administrerende direktør

Åslaug er administrerende direktør og leder av Fornybar Norge. Hun kom fra stillingen som daglig leder i Norwea før hun tok over rollen som leder av Fornybar Norge under sammenslåingen med Energi Norge i fjor. Hun har bakgrunn fra internasjonale organisasjoner, norsk utenrikstjeneste og norsk politikk. Hun har erfaring fra privat, offentlig og frivillig sektor.

Tor Eigil Hodne

Selskap: Statnett SF
Stillingstittel: Leder Brusselkontoret og Senior Vice President for European Affairs

Tor Eigil har ledet Statnetts Brusselkontor siden 2010. Han har tidligere jobbet for Europakommisjon, EFTA og har siden 2011 ledet sekretariatsarbeidet for Roundtable for Europes Energy Future (REEF). Han har også skrevet flere bøker om EU og Øst og sentral-Europa

Lise Rye

Selskap: NTNU
Stillingstittel: Professor, europeisk samtidshistorie, Institutt for historiske og klassiske studier

Lise Rye er professor i europeisk samtidshistorie ved NTNUs Institutt for historiske og klassiske studier. Rye forsker på den europeiske integrasjonens historie, med EUs historie, EFTA, Norges forhold til EU og EØS-avtalen som spesialfelt. Målet med denne forskningen er å forstå hvorfor ulike former for integrasjon vokser frem, hvordan EUs utvikling kan forklares, og hvordan integrasjon påvirker demokratiet, i medlemsstatene og på europeisk nivå.

Rye satt i perioden 2010-2012 i det regjeringsoppnevnte forskerutvalget (”Europautredningen”) som evaluerte Norges avtaler med EU.  

Torjus Bolkesjø

Selskap: Statkraft
Stillingstittel: Vice President

Torjus har deltatt i og ledet en lang rekke prosjekter og studier rettet mot energiomstillingen i Norden og Europa. Bolkesjø leder Statkrafts avdeling for globale energimarkedsdrivere som publiserer årlig publiserer Statkrafts Lavutslippscenario. Bolkesjø har tidligere vært professor i fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Torbjørg Jevnaker

Selskap: Fridtjof Nansens Institutt
Stillingstittel: Seniorforsker

Torbjørg er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og CICERO. Utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Forsker på europeisk energi- og klimapolitikk, spesielt politikken bak regulering av kraftsektoren fordi denne bransjen spiller en nøkkelrolle i energiomstillingen. Dette inkluderer spørsmål som betydningen av det europeiske energibyrået ACER, og ulike former for grensekryssende samarbeid om iverksetting av EU-lovgivning.

 

Andrea Mäder

Selskap: Swissgrid
Stillingstittel: Head of Public Affairs

Som Head of Public Affairs i Swissgrid er Andrea ansvarlig for å representere Swissgrid sine interesser og engasjere seg med (politiske) interessenter i Sveits og Europa. Hun har en mastergrad i statsvitenskap og historie fra Albert-Ludwigs-universitetet i Freiburg, Tyskland. Andrea startet sin profesjonelle karriere som trainee ved EFTA-sekretariatet i Brussel. Etter det jobbet hun blant annet i det sveitsiske statssekretariatet for økonomiske anliggende, Federal Intelligence Service og Federal Department of Foreign Affairs i Sveits.

Judith Kirton-Darling

Selskap: IndustriAll Europe
Stillingstittel: Deputy General Secretary

Judith er Deputy General Secretary i den globale fagforeningen industriAll Europe, som representerer arbeidstakere i industri, gruvevdrift og energi i 38 land. Hun var tidligere Europaparlamentariker mellom 2014 og 2020 fra Nordøst England for Labour Party. Før hun ble valgt, har hun 15 års erfaring innen parti og fagbevelgelse, og mer kjent som valgt Confederal Secretary i European Trade Union Confederation i 2011.

 

Frederik Moch

Selskap: Industry and Service Policy Department at the German Trade Union Confederation (DGB).
Stillingstittel: Head of the Structural

Fredrik er direktør i tyske DGB. I tillegg til industri og service, omfatter departementet områdene energi-, klima- og miljø. Fokusområder er strukturelle endringer i økonomien. Fredrik var intill 2019 foreleser ved Berlin School of Econimics and Law. Før han ble med i DGB jobbet han med politikkutformingen ved German Solar Association.

Are Tomasgard

Selskap: LO
Stillingstittel: LO-sekretær

Are er LO-sekretær, gjenvalgt i 2022. I LO har Are politisk ansvar for blant annet industri, energi, miljø og klima, i tillegg til forsvar og samfunnsberedskap. Fra 1990-2002 jobbet Are som fagoperatør ved industrivirksomheten Norzink AS i Odda. Siden har han hatt ulike stillinger i fagbevegelsen, perioder som folkevalgt i Odda kommunestyre og Hordaland fylkesting, og vært ordfører for Ap i Sørum kommune i Akershus, før han kom inn i LOs ledelse i 2013.

Kristin Hansen

Selskap: NHO
Stillingstittel: Internasjonal Direktør

Kristin Hansen er internasjonal direktør hos NHO, og har ansvar for blant annet EU/EØS, handelspolitikk og NHOs internasjonale samarbeidsprogram. Hun representerer også NHO-fellesskapet i EFTAs konsultative komité. Kristin kom til NHO i 2022 etter 20 års erfaring fra utenrikstjenesten, der hun blant annet hadde ledet det handelspolitiske arbeidet og vært stasjonert i Washington DC. 

 

Relaterte arrangement

  1. , Næringslivets Hus, Oslo

    Det er fullt i nettet!

    Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer topp aktuelt seminar! Nettet er allerede fullt mange steder. I dette seminaret retter vi fokus på hva det vil si at nettet er fullt og hvilke indikatorer vi har på at nettet er fullt og hvor fullt det er. Vi ser også på hvilke virkemidler som må på plass for at vi skal kunne få bygd ut nettet raskt nok for at vi skal kunne nå investeringsmålene.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske spørsmål

Profilbilde av Marte Borge Lied

Faglige spørsmål

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.