Nettreguleringsdagen 2024

Det skal investeres for svært store beløp i kraftnettet i årene som kommer. En god regulering er viktig for å nå dette målet.

Mange kraftmaster på et jorde.,

Inntektsrammemodellen er under utvikling og det pågår en debatt om hvordan denne utviklingen skal være. Dette vil Fornybar Norge og Distriktsenergi rette et søkelys på. Vi får innlegg om referanserenten og utviklingen av oppgavevariablene i distribusjonsnettmodellen. Det samme med RMEs prosjekt om måling av tiden det tar for å knytte til en ny kunde. Seminaret vil ha hovedvekten på reguleringen av regionalt distribusjonsnett. 

Norgespremiere: Vi presenterer en helt ny rapport: Utfordringer ved reguleringen av regionalnettet (og etter hver distribusjonsnettet). En rapport om mulige svakheter ved reguleringen av selskaper med regionalt distribusjonsnett, på oppdrag for Distriktsenergi og Fornybar Norge. Rapporten fra Straumr belyser:

 • Fallende og svært varierende utvalgsstørrelse utfordrer stabiliteten i modellen
 • Begrensninger i hvem som definerer front gjør at tilsynelatende like investeringer slår ut svært ulikt for selskapene
 • Investeringsnivået blant selskapene i bransjen har variert og vil variere mye, som bidrar til at ulikheter forsterkes over tid
Hva får du kunnskap om?

Inntektsrammereguleringen og utviklingen av den 

Hvem er det for?  
Seminarer retter seg mot nettsjefer, økonomisjefer, ansvarlige for nettreguleringen og andre interesserte   

 

Program
 • 10.00 - 10.05
  Innledning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi
 • 10.05 - 10.45
  Status for utviklingen av inntektsreguleringen
  • Roar Amundsveen
   RME 
 • 10.45 - 11.05
  Nye outputparametre
  • Endre Bjørndal
   NHH (Teams)
 • 11.05 - 11.30
  Er det behov for endringer i referenserenten?
  • Christoffer Noreng
   Thema
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.05
  Reguleringen av regionalnettet
  • Christian Børke
   Straumr
 • 13.05 - 13.20
  Pause
 • 13.20 - 14.00
  Regulering av regionalnettet (fortsettelse)
  • Christian Børke
   Straumr
 • 14.00 - 14.15
  Pause
 • 14.15 - 14.30
  Erfaringer med dagens regionalnettsmodell
  • Vegard Strand
   Tensio
 • 14.30 - 14.50
  Erfaringer med dagens regionalnettsmodell
  • Eivind Gramme
   Lede
 • 14.50 - 15.00
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi

Samarbeidspartner

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Praktiske opplysninger

Profilbilde av Marte Borge Lied

Relaterte arrangement

 1. , Næringslivets Hus, Oslo

  Det er fullt i nettet!

  Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer topp aktuelt seminar! Nettet er allerede fullt mange steder. I dette seminaret retter vi fokus på hva det vil si at nettet er fullt og hvilke indikatorer vi har på at nettet er fullt og hvor fullt det er. Vi ser også på hvilke virkemidler som må på plass for at vi skal kunne få bygd ut nettet raskt nok for at vi skal kunne nå investeringsmålene.