Basiskurs DLE del 1 og del 2

Basiskurs for DLE tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

Foto: NTE

Fornybar Norge har i samarbeid med DSB og bransjen utviklet DLE-skolen. Denne skolen består av tre moduler: 

 • Basiskurs
 • Fagrelaterte kurs
 • Verifisering av kunnskapene

Basiskurset består av to deler - Del 1 (5. og 6. mars) og del 2 (3. og 4. april ) Påmelding forutsetter deltakelse på alle fire dagene. 

Hva får du kunnskap om?

Modul 1 er et felles basiskurs som går over fire dager. Kurset bygger på lovbestemte kvalifikasjoner, gitt i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).

Kurset tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet:

 • Riktig saksbehandling
 • Gjennomgang av grunnleggende deler av regelverket
 • Rammer for tilsynsarbeidet
 • DLE som myndighet
 • Virkemidler i Elsikkerhetsarbeidet - Utøvelse av kontroll- og informasjonsvirksomhet m.v.
Hvem er det for?  

Ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. Kurset retter seg spesielt mot personer som er nye i kontrollvirksomheten eller har kort fartstid.

Program dag 1

Program dag 1
5. mars
 • 09.30 - 10.00
  Registrering
  • Fornybar Norge
 • 10.00 - 10.30
  Velkommen!
  • Praktiske opplysninger
  • Presentasjon av deltakerne
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver Fornybar Norge
 • 10.30 - 11.00
  Elsikkerhet
  • Historikk

  Eltilsynsloven

  • Formål
  • Pålegg om DLE
  • Organisering av elsikkerhetsarbeidet

   

  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
 • 11.00 - 11.30
  Rammer
  • FDLE
  • DLE som tilsynsmyndighet
  • Instruks med vedlegg og veiledninger
  • Tilsynsplan
  • Informasjonsplan
  • Bruk av sakkyndige selskaper til kontroller
  • Trond Liestøl Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.20
  Rammer fortsetter
  • Trond Liestøl Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 13.20 - 13.35
  Pause
 • 13.35 - 14.25
  Rammer fortsetter
  • Trond Liestøl Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 14.25 - 14.40
  Pause
 • 14.40 - 15.30
  Gruppeoppgaver
  • Lage en tilsyns- og informasjonsplan og foreta prioriteringer
 • 15.30 - 15.50
  Pause
 • 15.50 - 16.50
  Gjennomgang av gruppeoppgavene- Diskusjon
 • 16.50 - 16.50
  Slutt dag 1
 • 19.30 - 22.00
  Felles middag!
Program dag 2
6. mars
 • 09.00 - 10.10
  Regelverksoppbygging
  • Lov, forskrift, norm
  • Kjetil Solberg
   Sjefsingeniør DSB
 • 10.10 - 10.30
  Pause med utsjekk
 • 10.30 - 11.15
  DLE som myndighet
  • Forvaltningsloven
  • Arkivloven
  • Offentlighetsloven
  • Gard Bonner
   Juridisk Seniorrådgiver
  • DSB
 • 11.15 - 11.30
  Pause
 • 11.30 - 13.00
  DLE som myndighet fortsetter
  • Gard Bonner
   Juridisk Seniorrådgiver DSB
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 14.45
  Gruppeoppgaver
 • 14.45 - 15.00
  Pause
 • 15.00 - 15.30
  Presentasjon av gruppeoppgaver
  • Diskusjon
 • 15.30 - 15.45
  Oppsummering del 1 og utdeling av hjemmeoppgaver
 • 15.45 - 15.45
  Slutt dag 2
Program dag 3
3. april
 • 10.00 - 10.30
  Oppsummering Basiskursets del 1
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver Fornybar Norge
 • 10.30 - 11.30
  Gjennomgang av hjemmeoppgaven
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.00
  Virkemidler i Elsikkerhetsarbeidet
  • Regelverk
  • Tilsyn
  • Informasjon/Holdningsskapende arbeid
  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
 • 13.00 - 13.45
  Tilsyn
  • Tilsynstyper
  • Dokumentkontroll
  • Verifikasjon
  • Markedskontroll
  • Rapportering
  • Trond Liestøl Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 13.45 - 14.05
  Pause
 • 14.05 - 15.00
  Gjennomføring av tilsynstyper
  • Utførelse av kontroller
  • Rapportskriving
  • Avvik
  • Hjemmel for avvik
  • Anmerkning
  • Rapportering til SamBas
  • Lens Strøm
   Elsikkerhetssjef Elinett
 • 15.00 - 15.20
  Pause
 • 15.20 - 16.00
  Gjennomføring av tilsynstyper fortsetter
  • Lens Strøm
   Elsikkerhetssjef Elinett
 • 16.00 - 16.20
  Reaksjon
  • Reaksjonsmidler
  • Saksgang
  • Lens Strøm
   Elsikkerhetssjef Elinett
 • 16.20 - 17.00
  Gruppeoppgaver
 • 17.00 - 17.00
  Slutt dag 3
 • 19.30 - 22.00
  Felles middag
Program dag 4
4. april
 • 09.00 - 10.00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 10.00 - 10.20
  Pause med utsjekk
 • 10.20 - 11.15
  Informasjon/Holdningsskapende arbeid
  • Skoleundervisning
  • Passiv og aktiv informasjon
  • Informasjon ved anleggskontroll
  • Informasjon ved virksomhetskontroll
  • Installatør og montørmøter
  • Vegard Aulie
   Adm. Direktør Infratek Elsikkerhet
 • 11.15 - 11.30
  Pause
 • 11.30 - 12.15
  Gruppeoppgaver
  • Lage grunnlag for en informasjonskampanje
 • 12.15 - 13.00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 14.30
  Møte med kunden
  • Vegard Aulie
   Adm. Direktør Infratek Elsikkerhet
 • 14.30 - 14.50
  Brannutredning - Bistand til politiet
  Trond Liestøl Larsen
  • Trond Liestøl Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 14.50 - 15.05
  Pause
 • 15.05 - 15.35
  Elvirksomhetsregisteret og DLE-Portalen
  • Kort gjennomgang
  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
 • 15.35 - 16.00
  Avsluttende skriftlig test
 • 16.00 - 16.00
  Avslutning Basiskurs

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Sissel J. Baastrup. Foto

Faglige spørsmål

Profilbilde Thor Egil Johansen

Relaterte arrangement