Mekaniske konstruksjoner i vannveiene 2023

Tappe- og stengeorgan - kritiske, men undervurderte komponenter i vassdraget.

Tappe- og stengeorgan (faggruppe III i henhold til NVEs klassifikasjon) representerer store verdier og viktige sikkerhetsfunksjoner i kraftverket. Samtidig får disse komponentene kanskje noe mindre oppmerksomhet enn de aktive komponentene - turbin, generator og transformator.

Slitasje og vedlikehold på en flomluke eller tverrslagsport har ikke nødvendigvis direkte betydning for produksjonen fra anlegget, men er desto viktigere i forhold til sikkerhet og beredskap.
Imidlertid vil falltap i varegrinder, tilløpsrør eller dårlige inntak direkte slå ut på anleggets lønnsomhet.

Som en del av kurset vil det bli befaring til to av Ringerikskrafts anlegg, Askerudfoss kraftverk og Viulsfoss kraftverk, hvor mange av komponentene fra kurset kan besiktiges. I tillegg blir det omvisning på verkstedet til Andritz Hydro der komponentene lages. 

Hva får du kunnskap om?
 • De viktigste komponentene i vannveiene; rør, luker, ventiler og grinder (detaljert teknisk gjennomgang)
 • Rehabilitering og oppgradering av komponentene
 • NVEs gjeldende forskrifter og krav
 • Hva en erfaren VTA ser etter under befaring i vannveien
 • Vedlikeholdsmetoder, tilstandsvurdering og forebyggende tiltak
 • Bruk av BIM i vannveisprosjekter
 • Tap i vannveien, og tilstandskontrollhåndbøkene
 • Miljødesign for vern av fisk

Kurset gir deg også innsikt i viktige elementer rundt miljødesign for å hensynta trygg fiskevandring, samt hvordan sikre nødvendig HMS fokus ved vedlikeholdsarbeid i vannveien.

Hvem er det for?

Personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk.

Program

Tirsdag 21. nov
 • 09.00 - 09.05
  Åpning
  • Orientering om kurset
  • Praktiske opplysninger
  • Fornybar Norge
 • 09.05 - 09.50
  Vannkraft og mekaniske komponenter
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 09.50 - 10.00
  Pause
 • 10.00 - 11.00
  Vannveien

  Komponenter og funksjoner fra inntak til kraftstasjon

  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 11.00 - 11.10
  Pause
 • 11.10 - 12.10
  Rør, del 1
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 12.10 - 13.10
  Lunsj
 • 13.10 - 14.10
  Rør, del 2
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 14.10 - 14.20
  Pause
 • 14.20 - 15.20
  Gjeldende forskrifter og retningslinjer
  • Andreu Regué Barrufet
   NVE
 • 15.20 - 15.35
  Pause
 • 15.35 - 16.10
  Notoriske syndere i vannveien. På befaring med VTA.
  • Erik Hauglin
   Å Energi
 • 16.10 - 16.30
  Erfaringer fra reelle hendelser: Dobbelt skruespillhavari
  • Erik Hauglin
   Å Energi
 • 16.30 - 16.30
  Slutt faglig program
 • 19.00 - 22.00
  Middag på hotellet (for påmeldte)
Onsdag 22. nov
 • 08.30 - 09.15
  Varegrinder
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 09.15 - 09.45
  BIM
  • Muligheter for digitale metoder?
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 09.45 - 09.55
  Pause
 • 09.55 - 10.55
  Luker og tverrslagsporter
  • Komponentbeskrivelser
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 10.55 - 11.05
  Pause
 • 11.05 - 11.20
  Varme i lukeføringer
  • Per Holmen Christensen
   Proxll
 • 11.20 - 12.05
  Luker
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 12.05 - 12.50
  Lunsj
 • 12.50 - 14.05
  Ventiler
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 14.05 - 14.35
  Rehabilitering, oppgradering av komponenter i vannveien
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 14.35 - 16.35
  Befaring Ringerikskraft
  • Viulvfoss og Askerudfoss kraftverk
  • Helge Bergstrøm
   RingeriksKraft Produksjon AS
 • 16.35 - 18.05
  Omvisning Andritz Hydro verksted
  • Jon Arne Grønli med guider
 • 18.05 - 18.30
  Retur til Thorbjørnrud Hotell
 • 19.30 - 22.00
  Middag på hotellet (for påmeldte)
Torsdag 23. nov
 • 08.30 - 09.45
  Miljødesign for fisk ved vannkraftverk
  • Morten Kraabøl
   Multiconsult ASA
 • 09.45 - 10.00
  Pause
 • 10.00 - 10.45
  Tilstandsvurderinger av luke og valg av løsning for tiltak
  • Roar Vennatrø
   Sweco
 • 10.45 - 11.00
  Pause
 • 11.00 - 12.00
  Vannveisdynamikk
  • Øyvind Våland
   Norconsult AS
 • 12.00 - 12.45
  Tap i vannveien
  • Øyvind Våland
   Norconsult AS
 • 12.45 - 13.40
  Lunsj
 • 13.40 - 14.10
  HMS ved vedlikeholdsarbeid i vannveien
  • Roar Vennatrø
   Sweco
 • 14.10 - 14.40
  Avslutning
  • Fornybar Norge
 • 14.40 - 14.40
  Vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. EUs nye fornybardirektiv er nå vedtatt.

  EU har vedtatt en dobling av fornybarandelen innen 2030, og har samtidig innført strengere saksbehandlingsfrister og nye fornybare akselrasjonsområder for å sette fart på utbyggingen. Henger Norge med på denne trenden og hva slags konsekvenser kan det får for det norske kraftsystemet?

 2. , KRMs kurssenter, Geilo

  Hydrauliske styringer i vannkraftverk I

  Et spesialtilpasset kurs innen hydraulikk med hovedvekt på hydrauliske styringer i vannveien. Kurset er en kombinasjon av klasseromsundervisning og praktisk workshop i vannkraftlaboratoriet, med oppgaver på reelle, fungerende modeller.