Erfaringer med selskapsmessig skille

Fornybar Norge og Distriktsenergi inviterer til seminar om erfaringer med selskapsmessig skille.

high-voltage power lines against a blue sunset sky, high-voltage transmission tower

Nettvirksomheten er et monopol som ofte er i samme konsern som konkurranseutsatt virksomhet, så som kraftproduksjon og kraftsalg. Bakgrunnen for lovendringen om selskapsmessig og funksjonelt skille som trådte i kraft i 2021, var å skille monopolvirksomhet fra konkurranseutsatt virksomhet. Dette ville etter myndighetenes syn redusere risiko for kryssubsidiering og forhindre at nettselskapene gir særlige fordeler til enkeltaktører. De nye kravene til selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper som ikke driver med annen virksomhet. Videre stilles det krav til at nettselskap ikke kan ha kontroll over enheter som driver med annen virksomhet. Nettselskap kan heller ikke kontrolleres av enheter som driver med produksjon, eller omsetning av elektrisk energi og fjernvarme. I praksis vil de aller fleste nettselskapene inngå som en selvstendig enhet i et konsern, der morselskapet ikke driver med annen virksomhet.

Det har over tid kommet mange henvendelser om problemstillinger knyttet til selskapsmessig skille, vi vil bruke seminaret til å diskutere disse og aktuelle erfaringer. Vi kommer innom flere forhold, blant annet konserninterne kjøp, fordeling av konsernkostnader og personaladministrasjon mellom selskapene.

Hva får du kunnskap om?
 • Tanker og erfaringer med selskapsmessig skille
Hvem er det for?  
Daglig leder, nettsjefer og andre interesserte. 
Program
 • 10.00 - 10.05
  Innledning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi
 • 10.05 - 10.35
  Regulators erfaringer med selskapsmessig skille
  • Roar Amundsveen
   RME
 • 10.35 - 11.00
  Hva tenker vi om selskapsmessig skille? - Erfaringer
  • Espen Nordbø
   Haavind
 • 11.00 - 11.15
  Pause
 • 11.15 - 11.40
  Våre erfaringer
  • Hans Kolden
   Eidefoss
 • 11.40 - 12.10
  Våre erfaringer
  • Olav Vehusheia
   Ren Røros
 • 12.10 - 13.10
  Lunsj
 • 13.10 - 13.35
  Hva er våre erfaringer med selskapsmessig skille?
  • Kim Tronrud
   Valdres Energi
 • 13.35 - 13.50
  Våre erfaringer med selskapsmessig skille
  • Alf Vee Midtun
   Rauma Energi Holding
 • 13.50 - 14.00
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Arvid Bekjorden

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske spørsmål

Profilbilde av Marte Borge Lied

Faglige spørsmål

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Relaterte arrangement

 1. , Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

  Smartgridkonferansen 2023

  Fornybar Norge har i samarbeid med Smartgridsenteret gleden av å invitere til Smartgridkonferansen 2023. Vi ser frem til inspirerende innlegg, gode diskusjoner, mingling i fellesarealer og trivelig middag.

 2. , Britannia Hotel, Trondheim

  Kraftkom 2023

  Onsdag 27. til torsdag 28. september samles Fornybar Norges kommunikasjonsnettverk i Trøndelag. Her tar vi opp de viktigste kommunikasjonsutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.