Vi er de ansatte i Fornybar Norge

Ansatte
56 ansatte funnet med valgt filtrering.
Profilbilde Robert Kippe

Robert Kippe

Leder myndighetskontakt

Jobber med: Leder arbeidet med myndighetskontakt i Fornybar Norge. Han lager også den ukentlige podkasten Fornybaren, sammen med sin kollega Aslak Øverås.

Les mer

Profilbilde av Jo Eirik Frøise

Jo Eirik Frøise

Konst. direktør Fornybarakademiet

Profilbilde av Anne-Mette Aasheim.

Anne-Mette Aasheim

HMS rådgiver

Jobber med: Å løfte hele fornybarnæringen på HMS, ved å bistå medlemmene slik at det er trygt å jobbe i vår næring og alle skal komme glade og friske hjem.

Les mer

Profilbilde Line Qvale

Line Halsvik Qvale

Direktør Virksomhetsstyring

Jobber med: Leder for administrasjonsavdelingen og styreleder i Fornybarakademiet.

Les mer

Profibilde Knut Kroepelien

Jobber med: Leder av den internasjonale virksomheten til Fornybar Norge.

Les mer

Profilbilde Aslak Øverås

Aslak Øverås

Kommunikasjonsdirektør

Jobber med: Leder Fornybar Norges avdeling for kommunikasjon og omdømme.

Les mer

Profilbilde av

Kristin Rasdal

Bransjedirektør marked

Jobber med: Næringspolitisk ansvar for engrosmarkedsdesign (day-ahead-markedet, intradagmarkedet og balansemarkedene).

Les mer

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.

Niklas Kalvø Tessem

Leder Fornybar Norges Brusselkontor

Jobber med: Drifter Brusselkontoret. Følger den politiske utviklingen i EU-systemet tett og koordinerer Fornybar Norges posisjoner opp mot europeiske beslutningstakere, Eurelectric og Nordenergi.

Les mer