Informasjon om kraftutbygging i kommunene

Her har vi samlet informasjon og fakta om kommunenes rolle i utbygging av fornybar energi.

Bilde av vindmølle og mørke skyer Foto: Camilla M. Granheim/Energi Norge

Dette kan en vertskommune få igjen for kraftproduksjon

Etablering av nye kraftverk gir vertskommunen økte inntekter fra bl.a. eiendomsskatt og kompensasjonsordninger Nøyaktig hvor store inntekter det er snakk om, vil variere fra anlegg til anlegg. Det handler blant annet om størrelsen på kraftverket og hvilken teknologi det er snakk om.

Terje Aasland oppe på en turbin på en vindmølle Foto: Tore F. Lie/Falkeblikk

Nytt konsesjonssystem for vindkraft på land

Det er innført et nytt konsesjonssystem for bygging av vindkraft på land i Norge. Nå kan ikke vindkraftverk bygges mot kommunens ønske. Den lokale kompensasjonen er også økt.

To menn legger ned solceller på et tak. Solceller på taket. Foto: Fortum

Eksempler på bærekraftstiltak

Mer fornybar energi er viktig for å løse klimaproblemet, men har også konsekvenser for natur. Her kan du se eksempler på hva næringen gjør for å beskytte miljø, plante- og dyreliv.

Spørsmål og svar om vindkraft

Finn svar på spørsmål om vindkraft hos NVE.

Kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land

På denne siden finner du informasjon om hvordan vindkraftverk kan påvirke en rekke ulike interesser innenfor miljø og samfunn. Kunnskapen som presenteres på disse sidene har fått navnet "kunnskapsgrunnlaget", og det er resultat av et omfattende samarbeid mellom mange statlige etater.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Robert Kippe
Profilbilde Kristian Blindheim