Opprinnelsesmerket strøm øker kundetilfredsheten

Publisert

Foto: Dame står nærme en busk med gule blomster

Kunder som kjøper opprinnelsesgarantert strøm at opplever i langt større grad at deres strømleverandør tar sitt samfunns- og miljøansvar på alvor. Foto: Edu Carvalho / Pexels.

Kunder som har opprinnelsesmerket strøm er gjennomgående mer fornøyd med sin strømleverandør og opplever å få mer valuta for pengene enn kunder som ikke har det.

Det viser EPSIs siste undersøkelse om kundetilfredsheten i fornybarnæringen. EPSI-undersøkelsen ble utført i perioden august-november og det ble gjennomført over 3700 intervjuer.

Strømkundene kan kjøpe opprinnelsesmerket strøm for å støtte fornybar energi eller støtte et bestemt kraftverk. Opprinnelsesmerket strøm gir strømkundene en mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar strøm. Ordningen brukes også i utstrakt grad som dokumentasjon i bedrifters bærekraftrapporter basert på blant annet GHG-protokollen. GHG-protokollen standardiserer hvordan selskaper rapporterer utslipp fra strømkjøpene sine (såkalte Scope 2-utslipp) og er de mest benyttede retningslinjene globalt.

Opprinnelsesmerket strøm

De fleste strømleverandørene i Norge tilbyr i dag kundene en mulighet til å kjøpe opprinnelsesmerket strøm. I undersøkelsen svarte 15 % av privatkundene og 18 % av bedriftskundene svarer at de i dag har en slik garanti fra sin leverandør.

Undersøkelsen viser videre at kundene med opprinnelsesmerket strøm:

  • Er betydelig mer fornøyde med strømleverandøren sin.

  • Opplever at de får mer valuta for pengene.

  • Opplever at leverandørene i langt større grad tar sitt samfunns- og miljøansvar på alvor

  • Uttrykker et langt større engasjement overfor sine strømleverandør enn de som ikke har det, og er både godt fornøyde og langt mer lojale overfor sine leverandører.

– Opprinnelsesmerket strøm gir kundene et valg og legger til rette for et mer forbrukerstyrt strømmarked. Et marked der kundenes preferanser om kraftproduksjon kommer til syne, sier prosjektleder i Energi Norge, Lars Ragnar Solberg.

Energi Norge er i ferd med å utvikle en ny bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm. Den skal gi viktige føringer på hvordan aktørene kan markedsføre, selge og kommunisere opprinnelsesmerket strøm.

– Opprinnelsesmerket strøm er viktigere enn noen gang. I 2019 ble det solgt 5 TWh eller 25 prosent mer opprinnelsesmerket strøm i Norge enn i 2018. Det er helt nødvendig at vi markedsfører og kommuniserer disse strømproduktene enhetlig og korrekt. Vi må ta vårt ansvar for å legge til rette for et kundestyrt strømmarked, som involverer og engasjerer kundene, avslutter Solberg.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: