Flere kjøper opprinnelsesmerket strøm i Norge

Publisert

Foto: Jentunge som balanserer en lyspære i håndflaten.

Foto: Shutterstock.

I 2019 ble det kjøpt 25 TWh med opprinnelsesmerket strøm i Norge. Det var 5 TWh mer enn i 2018 – en økning på 25 %. Ordningen er viktigere enn noen gang, mener Energi Norge.

NVE publiserte i dag varedeklarasjonen for strøm for 2019. Varedeklarasjonen er utarbeidet med bakgrunn i europeisk handel med opprinnelsesgarantier. Det ble i 2019 kjøpt 25 TWh opprinnelsesmerket strøm i Norge. Kraftproduksjonen i Norge var i fjor på 135 TWh. NVE lanserte også ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre. 

En del av en megatrend 

Strømmarkedet i Europa har skapt en felles standard for merverdien av fornybar energi. Opprinnelsesgarantier gir kundene en viktig mulighet til å framskynde overgangen til fornybarsamfunnet. Garantien gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi og skaffe seg internasjonalt anerkjent dokumentasjon for sine kraftkjøp. Opprinnelsesgarantier brukes også i utstrakt grad som dokumentasjon i bedrifters bærekrafts- og miljørapporter. 

– Ved å velge opprinnelsesmerket strøm, tar bedriftene et aktivt valg og øker etterspørselen etter fornybar energi. Gjennom et slikt valg kan bedrifter gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å satse på fornybar energiproduksjon. Næringslivet i hele verden ønsker å bidra til fornybarsamfunnet, og internasjonale standarder og dokumentasjon for fornybar energi er en viktig del av dette for stadig flere, sier direktør Toini Løvseth i Energi Norge. 

Batterifabrikk med dokumentert fornybar strøm 

Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten. Denne finansielle garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne «velge» fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk i nettet.  

Store verdier for kommunene 

I en tid med historisk lave strømpriser, så blir det ekstra viktig å skape verdier av forbrukernes etterspørsel etter fornybar energi. Inntektene fra opprinnelsesgarantier gir viktige inntekter til kraftprodusentene og dens eiere; kommuner og stat. 
– Tidligere beregninger har vist at opprinnelsesgarantiene gir norske kommuner en inntekt i milliardklassen. Disse inntektene er sårt tiltrengte for kommunene i dagens økonomi, avslutter Løvseth.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: