Veileder: Nettilknytning av ferger, busser og hurtigbåter

Thema Consulting har på oppdrag fra Energi Norge, utarbeidet denne veilederen som beskriver beste praksis for nettilknytning av ferger, busser og hurtigbåter. (Juni 2020)