Samtaleverktøy - Hvor moden er vår ledelese på HMS

Hvor moden er HMS-kulturen i din bedrift? Sikkerhet, arbeidsmiljø og arbeidshelse må betraktes som en helhet. (2021)

Det handler om å tenke HMS som en inkludert del av en overordnet strategi, og som en del av det å utøve bedriftsledelse (endringsledelse). HMS er i et slikt perspektiv ikke en egen spesifisert aktivitet eller program innenfor tidsbegrensede rammer eller for bestemte personer eller kampanjer. Det er integrerte prosesser som utøves kontinuerlig på flere organisatoriske nivå.

For å reflektere rundt bedriftskulturen i egen bedrift med tanke på HMS bruker en gjerne en modenhetsrapp. Hensikten med HMS-løftet er å løfte bedriften oppover i trappa.

Vi har laget et samtale-verktøy for ledelsen som kan brukes til å få en bilde av modenheten i eget selskap, og hva som skal til for å løfte seg et hakk. Verktøyet er delt opp i en del for personsikkerhet og en del for arbeidsmiljø.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: