IKT sikkerhet

Samfunnet er avhengig av strøm, IKT-sikkerhet i kraftsektoren er viktigere enn noen gang

Hovedbudskap
 • Selskapene i fornybarnæringen setter IKT-sikkerhet høyt på agendaen og jobber med forebygging, hendelseshåndtering og kunnskapsdeling i samarbeid med hverandre, systemleverandører, NVE, KraftCERT og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

  Nøkkeltall / Fakta

  • Leveringssikkerheten for strøm er svært høy i Norge og var på 99,985% i 2020.
  • Det er oftest uvær og snøvær som fører til avbrudd.
Bakgrunn
 • I sin risikorapport for 2020 slår NSM fast at Norges største sårbarhet er vår avhengighet av strøm, både i hverdagen og i driften av en rekke samfunnskritiske funksjoner.
 • Kraftnæringen har lenge brukt digitale verktøy for å styre kraftsystemet, såkalt operasjonsteknologi. Ved introduksjonen av informasjonsteknologi har man kunnet koble disse styringssystemene i kraftsystemet sammen for å oppnå sikrere og mer effektiv drift. Samtidig har risikoen for at systemene utsettes for angrep utenfra økt.
 • Angrepet på Hydro i 2019 viser at kraftprodusenter kan bli utsatt for angrep, men det regnes som mer samfunnskritisk dersom et nettselskap blir utsatt for et angrep som gir avbrudd for kundene.
 • Nettselskapene i Norge er avhengige av samarbeid seg imellom, med leverandører, NVE, NSM, KraftCert og Statnett.​
 • Det er særlig cybertrusler fra aktører i land som Russland og Kina som bekymrer, og det er derfor viktig at det er en felles koordinering i EU/EØS-området.
 • I 2020 startet ACER arbeidet med å utvikle et felles europeisk regelverk som skal sikre en felles tilnærming til IKT-sikkerhet i Europa. Dette er viktig for Norge i og med at vårt kraftsystem er koblet sammen med resten av Europa. Det er også viktig at dette regelverket blir en del av EØS-avtalen så snart som mulig.

Last ned dokument