Opprinnelsesgarantier i lys av EØS-regelverk

Advokatfirmaet Thommessens vurdering av endringsforslag fra Norsk Industri og Nelfo. (2017)