Faktaark: Hvem gjør hva i strømmarkedet

Det er mange bedrifter som sørger for at du får strømmen hjem til deg. Her er en oversikt over hvem som gjør hva. (Juni 2020)