Faktaark nettilknytning næringskunder

Les NVEs faktaark med gjeldene regelverk for om nettilknytning for næringskunder. (2018)

NVE har laget fakttaarket på bakgrunn av mange henvendelser om nyere kundetyper som ladestasjoner, havneanlegg og datasentre samt  spørsmål fra større næringsbygg, næringsområder og kraftprodusenter. Tema som omtales i faktaarket er bl.a. rettigheter og plikter ved nettilknytning, valg av spenningsnivå, og konsesjonsplikt for elanlegg hos kunden.