Publisert

Tiltak for raskere utbygging av mer fornybar energi i Norge

Norge trenger mer fornybar kraftproduksjon til å kutte utslipp og bygge fremtidens industri, men i dag bygges det ikke ut ny kraftproduksjon i takt med det økende forbruket. Ifølge Statnetts kortsiktige markedsanalyse 2021-2026 vil det norske kraftoverskuddet reduseres fra 15 TWh i dag til 3 TWh på bare fem år.

Med mindre Norge skal basere seg på fornybar-utbyggingen i våre naboland, må vi også få opp farten her hjemme. Selv om potensialet for havvind er stort i Norge, vil ikke denne teknologien kunne bidra med ny kraftproduksjon av betydning før utover 2030-tallet. I mellomtiden må vi i stor grad basere oss på ny vannkraft og landbasert vindkraft.

Thema Consulting Group har nylig kartlagt hvor lang tid det tar å få bygd ut ny vann- og vindkraft, samt om det er mulig å korte ned de totale ledetidene (dvs. planlegging, konsesjonsbehandling og bygging). Vedlagte notat viser at det i dag tar 10-12 år å få bygd ut ny vind- og vannkraft i Norge. Etter gjennomgang av tidsbruken i ulike faser, mener Thema det er åpenbart at ledetidene kan kortes ned uten at kvaliteten eller kravene til selve konsesjonsprosessen endres. Anslagene i vedlagte notat indikerer at samlet ledetid kan reduseres med minimum 4-6 år fra dagens 10-12 år for stor vannkraft. Det vil ha stor betydning for fastlandsindustrien allerede dette tiåret.

Vi vil derfor anmode regjeringen og Stortinget om å gjennomføre forslagene i vedlagte notat, slik at vi kan sikre at kraftutbyggingen holder tritt med forbruksveksten frem mot 2030.

Last ned brevet med i pdf.format med notat fra Thema