Publisert

Standardavtale for næringskunder

Fornybar Norges standardavtale for nettleie og tilknytning for næringskunder. (14.01.2021) Bokmål

Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til næringskunder, dvs. kunder som ikke er forbruker i henhold til definisjonen i § 1 i lov om forbrukerkjøp (LOV-2002-06-21-34). Behovet for oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

Denne avtalen er tilpasset små og mellomstore kunder og dekker de aller fleste næringskunder. For kunder med stort forbruk eller spesielle behov, ønsker og krav (eks. industri, ferger mv.) kan "Nettleie- og Tilknytningskontrakt for større uttakskunder" benyttes. Det er Nettselskapet som bestemmer hvilken avtale som skal benyttes. Valg av avtale kan påklages til RME.

De nye standardvilkårene gjelder mellom Nettselskap og Kunde fra det tidspunkt den blir kunngjort for kundene iht. gjeldene regler (se pkt. 16 nedenfor og pkt. 9 i tilknytningsavtalen). Standardvilkårene består av to deler/avtaler:

Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.

Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

Last ned Standardavtale for næringskunder word-format.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Faglige spørsmål

Profilbilde Ulf Møller
  • Ulf Møller
  • Næringspolitisk rådgiver