Publisert

Standardavtaler for forbrukerkunder

Fornybar Norges standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for forbrukerkunder, sist oppdatert i 2021. (Bokmål)

Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til forbrukere (husholdning/fritidsboliger) i henhold til definisjonen av forbruker i forbrukerkjøpsloven. Standardvilkårene av 2020 avløser tidligere standardavtale av 2007. Behovet for oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

Disse standardvilkårene gjelder mellom Nettselskap og Kunde fra det tidspunkt de er kunngjort for kundene iht. gjeldende regler (se pkt. 17). Standardvilkårene består av to deler/avtaler:

  • Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.
  • Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Ulf Møller