Nye regler vil gjøre det lettere å finne gode strømavtaler

Publisert

Dame med lyspære og kalkulator i hånden og pc og mynter ved siden av.

Foto: mrmohock - stock.adobe.com

Regjeringens planlagte tiltak for å gjøre strømmarkedet mer forbrukervennlig vil gjøre det lettere for forbrukere å sammenlikne tilbudene fra ulike strømleverandører når de skal velge strømavtale, mener Fornybar Norge.

Energidepartementet og Barne- og familiedepartementet sendte i begynnelsen av november forslag til endringer av regler for strømsalg ut på høring, med frist for svar 3. januar.

Her ville de ha synspunkter på flere planlagte endringer i lover og forskrifter som har til hensikt å gjøre det lettere for strømkundene å finne gode strømavtaler, og komme seg bort fra dårlige avtaler.

– Vi støtter i hovedsak de foreslåtte endringene, og mener disse vil komme forbrukerne til gode når de skal velge strømleverandør, sier Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Fornybar Norge. 

– Vi synes det er veldig bra at regjeringen planlegger å gjøre det obligatorisk for strømleverandørene å opplyse forbrukerne dersom strømavtalen ikke følger spotpris time for time, og at de vil gjøre det ulovlig for strømselskapene å kreve forskuddsbetaling for mer enn fire uker frem i tid, sier Møller. 

Positivt med nedkjølingsperiode ved leverandørbytte

Fornybar Norge mener også det er positivt at regjeringen planlegger å innføre en "nedkjølingsperiode" dersom en forbruker for eksempel inngår en strømavtale som en følge av å bli oppringt av en telefonselger, eller ved å bli oppsøkt av en selger hjemme eller på gaten.

Det vil innebære at forbrukeren må bli kontaktet 24 timer senere for å høre om hen fortsatt ønsker å bytte til den nye strømavtalen.

– Det er bra at forbrukerne vil bli mer beskyttet mot pågående selgere av strømavtaler. Her må det likevel nevnes at det også vil kunne bli utfordringer dersom kunden virkelig ønsker å bytte til den nye avtalen, men glemmer å svare på henvendelsen fra strømselskapet dagen etter, sier Møller.

– Resultatet kan bli at den gode strømavtalen ikke lenger er tilgjengelig når forbrukeren oppdager at hen ikke har den likevel fordi hen glemte å takke ja dagen etter, sier Møller.

Skal bli lettere å si opp fastprisavtaler

Det er også positivt at regjeringen planlegger å gjøre det lettere for forbrukere å si opp fastprisavtaler på strøm, som typisk har en varighet på ett til tre år, mener Fornybar Norge. 

De planlagte endringene vil gjøre at strømkunder på forhånd skal kunne få informasjon fra strømselskapet om hvor mye de eventuelt vil måtte betale for å avslutte avtalen. Dette er tilsvarende slik det er for fastrentelån, der man kan komme til å måtte betale differensen mellom avtalt pris og markedspris dersom man sier opp avtalen før tiden.   

Fornybar Norge støtter også forslaget om at endringer eller opphør av en strømavtale tidligst kan tre i kraft 30 dager etter at varsel er mottatt av forbruker, og at forbrukere som ikke aksepterer endringene vil kunne si opp avtalen kostnadsfritt. Forbrukere kan allerede i dag si opp spotprisavtaler kostnadsfritt når som helst, så denne endringen vil derfor kun gjelde fastprisavtaler.  

– Flere av de foreslåtte tiltakene, inkludert det som 30 dagers varslingsfrist, er allerede innført i vår nye standard spotprisavtale, som ble lansert like før jul, sier Møller.  

– Vi oppfordrer alle strømleverandører i Norge til å ta i bruk vår nye standardavtale når de inngår avtaler med nye kunder, og til å overføre eksisterende kunder til denne avtalen etter først å ha gitt dem varsel om dette minst 30 dager på forhånd, sier han.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Ulf Møller
Profilbilde av Bård Standal