Vindkraftskatten vil ramme fornybar energi

Publisert

Vindmøller og en vei på fjellet

Roan vindpark 13. Mai 2019. Haraheia & noe Einarsdalen. Foto: Ole Martin Wold Roan vindpark. Foto: Ole Martin Wold

Regjeringens forslag til vindkraftskatt mangler dessverre skikkelig utredning og gjør regjeringens egne mål om kraftbalanse, utslippskutt og industrivekst, uoppnåelige, mener Fornybar Norge.

Regjeringens forslag kommer i en tid da det er et påtrengende behov for mer fornybar energi, noe som vil kreve flere titalls milliarder i investeringer i sektoren.

– Fornybarnæringen vil gjerne gå i en konstruktiv dialog om vindkraftskatt, men regjeringens forslag vil hindre utbyggingen av ny fornybar energi, sier leder i Fornybar Norge, Åslaug Haga.

Vi mener vindkraftskatten vil:

 • bremse utbyggingen av fornybar kraft
 • sette inngåtte industriavtale i fare
 • skremme bort investorer
 • ikke gi vertskommuner tilstrekkelig kompensasjon

Bygd på feilaktige forutsetninger

Fornybar Norge mener forslaget er basert på en feilaktig forutsetning om at det er vedvarende grunnrente eller ekstraordinært høy avkastning i vindkraft. Tvert imot er avkastningen fra vindkraft lav til moderat og det er ikke utsikt til grunnrente nå. En grunnrenteskatt på en næring uten grunnrente er helt feil medisin når vi akutt trenger å komme i gang med utbyggingen igjen. 

– Dersom grunnrenteskatt skal innføres må eksisterende kraftverk enten unntas eller få full erstatning for den andelen staten tar, sier Haga. 

For nye kraftverk mener hun det er særlig viktig at inntektene kan baseres på industrikraftavtaler, og at skatten blir en ren kontantstrømskatt med utbetaling av negativ grunnrenteskatt som for vannkraft.

Fornybar Norge mener at:
 • Forslaget ikke kan gjennomføres i sin nåværende form, og en eventuell grunnrenteskatt ikke under noen omstendighet kan tre i kraft før det er tilstrekkelig utredet og behandlet av Stortinget.
 • En eventuell grunnrenteskatt må være investeringsnøytral. En ren kontantstrømskatt som for vannkraft med utbetaling av negativ grunnrenteskatt kan virke nøytralt.
 • Eksisterende vindkraftverk må enten unntas eller aktørene må kompenseres til markedspris for den andel staten tar, i tråd med prinsippet om kontantstrømskatt som statlig medeierskap.
 • Det må være fradrag for alle relevante kostnader, herunder grunneiererstatninger, allerede inngåtte avtaler om kommunal kompensasjon, og kostnader til avbøtende tiltak samt salgs- og markedsføringskostnader.
 • Mulighetene til å bruke kraftsalgsavtaler ikke må svekkes. Skatten må beregnes på basis av faktiske inntekter, også når disse kommer fra kraftsalgsavtaler.
 • Vertskommunene må sikres tilstrekkelig og forutsigbar kompensasjon. Naturressursskatten må i likhet med produksjonsavgiften gå uavkortet til vertskommunen med de faktiske inngrepene. Det bør utredes om kommunene også bør få en ytterligere kompensasjon som i større grad varierer med  lønnsomhet.
 • Naturressursskatt, produksjonsavgift og eventuelle andre regulerte ordninger for kompensasjon til kommunen må gjøres fradragsberettiget i valgfri statlig skatt (selskapsskatt eller grunnrenteskatt).
 • Innslagspunktet må være 10 MW for å sikre likebehandling med vannkraft og legge til rette for politisk ønsket "nærvind". 
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen
Profilbilde Magne Fauli