Strømprisindeksen: Sprengkald november fører til strømregningshopp

Publisert

Det sprengkalde været i november gjør at husholdninger over hele Norge vil måtte belage seg på en kraftig økning i strømregningen, viser Fornybar Norges strømprisindeks.

– Over hele Norge vil husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk av strøm i disse dager få strømregninger på over 2000 kr for strømmen de brukte i november, etter at strømstøtten er trukket fra, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.  

– Det er en betydelig økning fra hva de måtte betale for strømmen de brukte i oktober, og er også mer enn hva de fikk i strømregning for samme måned i fjor, sier han. 

– Årsaken til de høye strømregningene er at vinteren kom tidlig i år. Det var bitende kaldt store deler av november, og det har gjort at folk har brukt mye mer strøm på å varme opp husene sine. Det har ført til økt etterspørsel etter strøm, noe som igjen har gjort at strømprisene har steget, sier Standal. 

Fakta om strømprisindeksen

Fornybar Norges strømprisindeks viser hva en gjennomsnittlig husholdning i hvert av de fem norske prisområdene må regne med å betale i strømregning for forrige måned, inkludert skatter og avgifter, og etter at eventuell strømstøtte er blitt trukket fra. Indeksen viser også hvordan forrige måneds strømregning var sammenliknet med måneden før og samme måned året før.  

Regnestykket er basert på faktiske priser og forbruk i de fem prisområdene, samt nettleie og avgifter. For strømpris er det tatt utgangspunkt i en vanlig spotprisavtale med et påslag på 5 øre/kWh og 40 kroner i fast månedsbeløp. Tallene er innhentet fra Nord Pool, Elhub og nettselskapene.  

Hensikten med den nye strømprisindeksen er å gi norske strømkunder en bedre innsikt i hvordan strømprisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene og hvordan strømregningen er sammensatt.

Kaldeste november siden 2010 

Etter en regnfull og mild start i september, har høsten vært preget av usedvanlig kaldt og tørt vær over hele Norge. I oktober var det i snitt 1,7 grader kaldere enn normalt, og i november ble det enda kaldere, med en snittemperatur på 3,5 grader under normalen, ifølge Meteorologisk institutt. 

Det gjør årets november til den kaldeste november-måneden siden 2010, og den 13. kaldeste av alle november-månedene helt siden 1900.  

Det var heller ikke så mye kaldt november-regn å synge om forrige måned, da det over landet som helhet falt 35 prosent mindre nedbør enn normalt.        

I alle de fem norske prisområdene for strøm steg strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning med mellom 18 og 33 prosent fra oktober til november, viser tall fra Elhub.  

Over hele landet var strømforbruket i november også betydelig høyere enn i samme måned i fjor.  

Laveste novemberpris i Sør-Norge siden 2020

De høyeste strømprisene fant man i november som vanlig i Sør-Norge. I de tre sørnorske prisområdene NO1, NO2 og NO5 var spotprisene helt like hver eneste dag i november, og gjennomsnittlig spotpris for hele måneden endte på 1,05 kr/kWh.  

NO2 – Sørvest-Norge hadde mellom juni og september vesentlig høyere spotpriser på strøm enn NO1 og NO5. Forskjellen begynte å minke i oktober, og i november ble den helt borte.  

Den gjennomsnittlige spotprisen for de tre sørnorske prisområdene for november var betydelig høyere enn for oktober, men likevel lavere enn for samme måned i både 2022 og 2021. Sist Sør-Norge hadde en lavere spotpris for november var i 2020.  

I Midt-Norge var derimot novemberspoten omtrent på nivå med samme måned i fjor, mens i Nord-Norge var den over 40 prosent høyere.   

Strømstøtte til alle

Grunnet de høye strømprisene, vil husholdninger over hele Norge få strømstøtte for november. Støttebeløpet er høyest der strømprisene er høyest, og det er derfor folk i Sør-Norge som vil få mest støtte. 

I NO1, NO2 og NO5 utgjør strømstøtten til en gjennomsnittshusholdning mellom ca. 640-700 kr. I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) derimot, utgjør støtten kun litt over 300 kr.  

Måten strømstøtten blir beregnet ble endret i september. De nye reglene gjør at gjennomsnittshusholdninger i alle de fem prisområdene for strøm vil få mer støtte enn de ville fått dersom strømstøtten fortsatt hadde blitt beregnet på samme måte som før.  

Med den gamle beregningsmåten ville ingen i NO3 og NO4 fått strømstøtte for november, mens gjennomsnittshusholdninger i NO1, NO2 og NO5 ville fått rundt 200 kr mindre i støtte. 

Neppe like dyrt som i fjor 

Strømprisene pleier å stige når det går mot høst og vinter, og strømforbruket øker. Strømforbruket til husholdninger i Norge vil forbli høyt utover vinteren, men det ser ikke ut til at vi vil få like høye strømpriser som det vi hadde i fjor.  

Strømprisene i Norge blir påvirket av strømprisene i landene rundt oss. Strømprisene i resten av Europa er lavere nå enn på samme tid i fjor, hovedsakelig på grunn av lavere gasspriser, som gjør at det blir billigere å produsere strøm ved gasskraftverk. 

I november var strømprisene i hele Sør-Norge – altså i prisområdene NO1, NO2 og NO5 – lavere enn i Tyskland, Nederland og England, men noe høyere enn i våre skandinaviske naboland.

NO1 – Sørøst-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 – det prisområdet Oslo befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for november som ligger på rundt 2440 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 84 prosent fra oktober, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 1320 kr.    

Strømregningen for november er også høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO1 fikk en strømregning på rundt 1930 kr. 

Økningen i strømregningen skyldes at det var svært kaldt vær i november, og det gjorde at både strømforbruket og spotprisene på strøm steg.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 brukte i november ca. 1600 kWh med strøm. Det utgjør en økning på 33 prosent sammenliknet både med måneden før og med november 2022, viser tall fra Elhub. 

værstasjonen på Blindern i hovedstaden ble det målt minusgrader omtrent halvparten av november, og gjennomsnittstemperaturen for hele måneden var -0,4 grader, nesten tre grader kaldere enn normalen.    

I NO1 endte den gjennomsnittlige spotprisen i november på 1,05 kr/kWh. Det var en betydelig oppgang fra oktober, da gjennomsnittlig spotpris var 43 øre/kWh.  

NO2 - Sørvest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 – det prisområdet Kristiansand befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for november som ligger på rundt 2430 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en oppgang på 57 prosent fra oktober, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 1540 kr.   

Strømregningen for november er også høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO2 fikk en strømregning på rundt 2040 kr. 

Økningen i strømregningen skyldes at det var svært kaldt vær i november, og det gjorde at både strømforbruket og spotprisene på strøm steg.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 brukte i november ca. 1520 kWh med strøm. Det utgjør en økning på 29 prosent sammenliknet både med måneden før og med november 2022, viser tall fra Elhub. 

I NO2 endte den gjennomsnittlige spotprisen i november på 1,05 kr/kWh, en oppgang fra 50 øre/kWh i oktober.  

NO2 hadde mellom juni og september betydelig høyere strømpriser enn i resten av landet. Dette skyldtes hovedsakelig høye spotpriser i Europa, og redusert overføringskapasitet i kraftnettet fra de andre norske prisområdene.   

Dette begynte å endre seg i oktober, og i perioden 24. oktober – 31. november var spotprisen i NO2 nøyaktig det samme som i det nærliggende prisområdet NO1.   

Fra NO2 går det strømkabler til Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, og det gjør at spotprisene i NO2 blir særlig påvirket av spotprisene nedover på kontinentet.  

NO3 - Midt-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 – det prisområdet Trondheim befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for oktober som ligger på rundt 2190 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 88 prosent fra oktober, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 1160 kr.   

Strømregningen for november er også høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdningen i NO3 fikk en strømregning på rundt 1940 kr.  

Økningen i strømregningen skyldes at det var svært kaldt vær i november, og det gjorde at både strømforbruket og spotprisene på strøm steg.  

Det var bitende kaldt i Midt-Norge store deler av november. Ved Lade målestasjon i Trondheim ble det målt -13 grader 21. november, og gjennomsnittstemperaturen for hele måneden var -2 grader, hele fire grader kaldere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 brukte i november ca. 1730 kWh med strøm. Det utgjør en økning på nesten 30 prosent sammenliknet med både måneden før og med samme måned i fjor, viser tall fra Elhub.  

Den gjennomsnittlige spotprisen for NO3 for november i år endte på 65 øre/kWh, en oppgang fra 16 øre/kWh i oktober.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 – det prisområdet Tromsø befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for november som ligger på rundt 2150 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 76 prosent fra oktober, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 1220 kr.

Husholdninger i Finnmark og de delene av Troms som er unntatt el-avgift kan imidlertid forvente en regning for november som er 354 kr lavere. Strømregningen for en gjennomsnittshusholdning her blir derfor på 1791 kr.

Strømregningen for november er også høyere enn for samme måned i fjor. Da fikk den gjennomsnittlige husholdning i NO4 en strømregning på rundt 1790 kr.   

Økningen i strømregningen skyldes at det var svært kaldt vær i november, og det gjorde at både strømforbruket og spotprisene på strøm steg.  

Ved Tromsø lufthavn lå temperaturen i snitt på -2,7 grader i november, mer enn 3 grader kaldere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 brukte i november ca. 2240 kWh med strøm. Det var 18 prosent mer enn måneden før, og 15 prosent mer enn i samme måned i fjor, viser tall fra Elhub. 

I NO4 endte den gjennomsnittlige spotprisen i november på 63 øre/kWh, en oppgang fra 16 øre/kWh i oktober.

NO5 - Vest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 – det prisområdet Bergen befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for november som ligger på rundt 2420 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en økning på 67 prosent fra oktober, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 1450 kr.

Strømregningen for november er også høyere enn for samme måned i fjor. Da fikk den gjennomsnittlige husholdning i NO5 en strømregning på rundt 1920 kr.    

Økningen i strømregningen skyldes at det var svært kaldt vær i november, og det gjorde at både strømforbruket og spotprisene på strøm steg.

I Bergen var det i snitt 3,6 grader i november, nesten 2 grader kaldere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 brukte i oktober ca. 1470 kWh med strøm, en oppgang på mer enn 20 prosent sammenliknet både med måneden før, og med samme måned i 2022, viser tall fra Elhub.

I NO5 endte den gjennomsnittlige spotprisen i november på 1,05 kr/kWh, en oppgang fra 43 øre/kWh i oktober.