Startskudd for europeisk kraftmarkedsreform

Publisert

Mange EU flagg foran bygning

Foto: EU

Innstilling om europeisk kraftmarkedsreform fra saksordfører i Europaparlamentet er klar. Den kom 12. mai og er første utkast til en reform av EUs kraftmarkedsdesign.

Lovforslag etter energipriskrise

Etter Russlands manipulasjon av gassmarkedet og den påfølgende invasjonen av Ukraina har Europa blitt utsatt for høye og uforutsigbare strømpriser. I september 2022 annonserte Europakommisjonens president Ursula von der Leyen at strømkrisen hadde belyst behovet for en reform av elektrisitetsmarkedet. I mars 2023 sendte kommisjonen et reformforslag til parlamentet og rådet. De behandler dette nå hver for seg før de kan starte trilogforhandlinger mellom EUs tre maktorgan.

I parlamentet er det industri, forskning og energi-komiteen (ITRE) som har fått hovedansvaret for behandlingen av forslaget fra kommisjonen. Saksbehandleren, et medlem i komiteen som sitter med hovedansvaret, er Nicolas Gonzalez Casares. Den spanske parlamentarikeren som kommer fra det sosialdemokratiske partiet i parlamentet, har laget et første utkast av endringer og tillegg til forslaget fra kommisjonen.

Endringer fra Kommisjoens forslag

Fornybar Norge følger nøye med på reformen, og har drevet påvirkningsarbeid i form av høringsinnspill, samtaler med beslutningstakere og arrangementer. Det kom enkelte endringer fra det opprinnelige forslaget. Vi går grundig gjennom forslaget. Blant endringene er at det skal opprettes en markedsplass for bilaterale kraftavtaler (PPAer. Det presiseres at deler av overskuddet fra to-veis differansekontakter skal tilfalle sårbare, ENØK-tiltak og kraftkrevende industri. Videreføring av regelverket om maksimal inntjening for enkelte kraftprodusenter ved energikrise er med. Det samme at EU kan erklære energikrise under spesielle omstendigheter. Saksordfører vil forsterke regelverket om kapasitetsmarkeder, hvor man kan få betalt for å stille kapasitet til disposisjon.

Andre endringsforslag fra såkalte skyggerapportører vil bli behandlet i ITRE komiteen 19. juni. Deretter vil parlamentets forslag bli stemt over av hele parlamentet før de kan gå videre til trilogforhandlinger Rådet. Der er Kommisjonen megler. Det er et ønske om å få igjennom denne reformen raskt for å fortest mulig beskytte forbrukere for de volatile strømprisene. Parallelt med forslaget om elektrisitetsmarkedsreformen kom REMIT, som er kommisjonens forslag for tiltak som skal forhindre markedsmanipulasjon. Parlamentet har også ferdigstilt første utkast med endringer til dette forslaget.

Se også vår sak "Slik skal EU vedta endringer i enerigmarkedene".

Rapporter fra EU

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.