Høyprisbidraget bør fjernes allerede i år

Flom ved Nomeland. Foto

Foto: Agder Energi

Høyprisbidraget som ble innført i fjor høst bør avsluttes allerede i år. Det er svært ødeleggende for nødvendige investeringer i vannkraften, og det gir svært uheldige insentiver for vanndisponeringen.

Staten har allerede tatt inn langt mer i skatter og avgifter fra høye strømpriser enn den har betalt ut i strømstøtte. Vannkraften har bidratt med store ekstrainntekter allerede.

 

Provenyanslaget for høyprisbidraget er redusert fra 15 til 5 milliarder i revidert budsjett på grunn av lavere kraftpriser enn opprinnelig forventet. 

– Høyprisbidraget er fullstendig ødeleggende på så mange områder. Det hemmer landets energiomstilling, det gir høyere strømpriser og det har en rekke utilsiktede konsekvenser for magasindisponering og markedsmekanismer. Det kan ikke ha vært et særlig gjennomtenkt forslag, og bør fjernes så fort som mulig. 

Det sier Toini Løvseth, direktør for produksjon, marked og energiomstilling i Fornybar Norge. 

Regjeringen gjentar i statsbudsjettet at avgiften skal utfases innen utgangen av 2024. 

– Det fornybarnæringen og potensielle investorer i ren energi trenger nå, er forutsigbarhet og tillitt til de rammevilkårene som skal ligge til grunn. Jo raskere denne fornybarskatten fjernes, jo raskere kan utbyggingen av energien vi så sårt trenger komme i gang igjen, sier Løvseth.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Foto: Mann smiler.