Staten tjente 62 milliarder kroner ekstra på høye strømpriser

Publisert

Profilbilde Åslaug Haga

– Vi mener det ville være klokt når staten får ekstraordinære inntekter, på et område som er så fundamentalt viktig for folk, at en viser at en gir inntektene tilbake slik at strømutgiftene kan reduseres på sikt, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge, til NRK. Foto: Aslak Øverås / Fornybar Norge

Mer av statens ekstraordinære strøminntekter bør tilbakeføres til folk og bedrifter, ved å fjerne elavgiften og øke tilskudd til energieffektivisering, mener Fornybar Norge.

Gjennomsnittlig systempris på kraftbørsen Nord Pool landet på 137 øre per kilowattime i fjor. Det førte til at staten endte opp med 62 milliarder kroner mer i kraftinntekter enn i et normalår med en snittpris på 40 øre per kilowattime, ifølge beregninger fra Fornybar Norge.

Til sammenlikning ble det bevilget rundt 40 milliarder kroner i strømstøtte til husholdninger, bedrifter, jordbruk, studenter, idrettslag og andre utsatte grupper i 2022.

– Strøm er fundamentalt viktig for folk. Vi mener det vil være klokt å gi mer av de ekstraordinære inntektene tilbake. Det kan gjøres ved å fjerne elavgiften, øke tilskuddet til enøk-tiltak og gi noe mer til bedriftene, sier Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge.

Les intervju på NRK her

Statens store ekstrainntekter kommer i hovedsak fra det høye skattetrykket på vannkraft, som ble skjerpet i 2022. I tillegg kommer økt merverdiavgift fra husholdningene og økt resultat fra statens eierskap i vannkraften.

Også mange av landets kommuner hadde ekstraordinære kraftinntekter i fjor.

Regnestykket bak saken er som følger:

Anslag merinntekter ut over et år
med normalpris definert som 40 øre/kW

Staten

Verts-kommuner Eier-kommuner
Skatter og høyprisavgift 55,5    
Økt merverdiavgift husholdninger 3,5    
Verdi konsesjonskraft   9,0  
Resultat til eier 3,0   4,5
Totalt 62,0 9,0 4,5

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Ingvar Solberg