Energi Norge og Norwea danner ny og stor organisasjon for fornybar energi

Publisert

Åslaug Haga fra Norwea og Knut Kroepelien fra Energi Norge sammen med resten av fornybarfamilien: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (t.v.) fra Norsk Hydrogenforum, Trygve Mellvang Tomren-Berg fra Norsk Fjernvarme, Trine Kopstad Berentsen fra Solenergiklyngen, Knut Lockert fra Distriktsenergi og Øystein Grundt fra Småkraftforeninga.

Åslaug Haga fra Norwea og Knut Kroepelien fra Energi Norge sammen med resten av fornybarfamilien: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (t.v.) fra Norsk Hydrogenforum, Trygve Mellvang Tomren-Berg fra Norsk Fjernvarme, Trine Kopstad Berentsen fra Solenergiklyngen, Knut Lockert fra Distriktsenergi og Øystein Grundt fra Småkraftforeninga. Foto: Energi Norge

Norwea og Energi Norge går sammen og danner Fornybar Norge – en ny, stor interesseorganisasjon for fornybar energi i Norge.

Dette er klart etter at begge organisasjonene avholdt sine ekstraordinære årsmøter denne uka. Fusjonen ble enstemmig vedtatt. Fornybar Norge skal være operativ fra 1. januar 2023.

– Fornybar energi byr på fantastiske muligheter for Norge. Vi har ressursene, teknologiene og kompetansen til å skape arbeidsplasser og grønn vekst over hele landet med utgangspunkt i fornybar energi. Fornybar Norges viktigste oppdrag blir å jobbe for at Norge griper disse mulighetene med begge hendene, sier daglig leder Åslaug Haga i Norwea.  

Fornybarandelen i Norges energibruk har kun økt med 5,4 prosentpoeng siden 2010, fra 46,7 til 52,1 prosent i 2021. Dette kommer fram av Fornybarometeret. For at Norge skal nå sine klimaforpliktelser i 2030, må andelen fornybar energi opp til 80 prosent.

– Med det tempoet vi i dag har på utbyggingen av fornybar energi, så glipper ikke bare klimamålene. Det samme gjelder også muligheten til å skape grønn vekst og styrke industriens konkurranseevne. Flere konsesjoner må raskt på plass, og vi trenger bidrag fra både vann, landvind, havvind og sol. Det er slutt på den tiden da vi diskuterte hvilke teknologier vi skulle satse på. Nå gjelder det å satse på alt som er fornybart, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Fornybar Norge skal samarbeide med andre organisasjoner innen fornybarfeltet og formaliserer dette gjennom egne avtaler. Dette gjelder i første omgang Distriktsenergi, Solenergiklyngen, Norsk Hydrogenforum, Småkraftforeninga og Norsk Fjernvarme. På sikt kan det også komme til flere organisasjoner.

– Fornybar Norge skal snakke på vegne av hele fornybaræringen og gi tydelig råd til politikerne. For å bli den stemmen, så trenger vi et tett samarbeid med hele verdikjeden, sier Kroepelien og Haga.

Styret i Fornybar Norge vil bestå av
  • Finn Bjørn Ruyter - leder (Hafslund)
  • Ståle Gjersvold - nestleder (TrønderEnergi/Aneo)
  • Liina Veerme (Salten Kraftsamband)
  • Bjørg Brestad (Valdres Energi)
  • Halvard Pettersen (Vesterålskraft)
  • Henrik Sætness (Statkraft)
  • Tove Hjartnes Fosså (Fusa Kraftlag)
  • Tore Morten Wetterhus (Glitre Energi Nett)
  • Trine Ulla (Equinor)
  • Olav Rommetveit (Zephyr)

Styret vil nå beslutte hvem som skal lede den nye organisasjonen og hvordan den skal organiseres.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profibilde Knut Kroepelien