Elavgiften bør legges i skuffen for godt

Publisert

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto

Staten forventer å ta inn 10 milliarder kroner i elavgift fra strømkundene i år sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferanse for revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet.

Norske strømkunder betaler 10 milliarder kroner i statlig elavgift i år, til tross for at den ble halvert første kvartal. Nå er det på tide å skrote hele avgiften: Den svekker elektrifiseringen og kommer på toppen av dyr strøm og økende CO2-avgift for vanlige folk, mener Energi Norge.

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022. Der fremgår det at staten forventer å ta inn 10 milliarder kroner i elavgift fra strømkundene i år. I tillegg kommer ekstraordinære inntekter fra skatter, merverdiavgift og utbytte fra kraftselskapene.

– Vi mener det er prinsipielt uheldig å ha en særavgift på noe vi alle må bruke mer av for å bremse klimaendringene i årene som kommer. Det er krevende nok med høye og ustabile strømpriser. I tillegg skal avgiften på CO2-utslipp økes kraftig, noe som vil påvirke drivstoffprisene for mange familier, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Regjeringen besluttet i første kvartal å halvere elavgiften som et av flere tiltak for å skjerme strømkundene. Fra neste år bør hele avgiften skrotes for godt, mener Energi Norge.

– Staten har svært høye inntekter fra både fornybar energi, olje og gass. I tillegg kommer økende CO2-avgift. I sum er dette mer enn nok til å dekke inn et bortfall av elavgiften, sier Kroepelien.

Foreslår ny støtteordning

Energi Norge har også tatt til orde for at den midlertidige strømstøtteordningen bør erstattes med en varig løsning som sender deler av statens ekstraordinære strøminntekter tilbake til befolkningen.

– I tiden som kommer trenger vi et skattesystem som belønner klimavennlig atferd og gjør det dyrere å forurense. Samtidig må vi unngå at omstillingen for dyr for vanlige folk. Derfor har vi foreslått en utbetaling av "vannkraftbonus" til husholdningene i fremtidige vintere med høye strømpriser.

Det vil gi hele befolkningen et sikkerhetsnett, samtidig som den enkelte får en større gevinst ved å spare på strømmen og investere i ENØK-tiltak og lokal strømproduksjon som solceller og bergvarme.

Andre nyheter fra RNB
Havvind

Regjeringen foreslår 65 millioner kroner til grunnundersøkelser for havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, som grunnlag for plassering av vindkraftverk til havs.

Videre foreslås det 10 millioner kroner ekstra til innhenting av kunnskap om hvordan lokalisering av havvind mer vil påvirke miljø, økosystemer og andre næringsinteresser til havs.

Strømmarked

11,2 millioner ekstra til analysearbeid og evaluering i forbindelse med havvind, energikommisjonen, situasjonen i kraftmarkedet og energisystemene.

Elbiler

Erstatte momsfritaket for elbiler med en subsidieordning for biler under 500.000 kroner.

Strømportal

Fem millioner kroner til videreutvikling av strømprisportalen strømpris.no

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: