Foreslår "vannkraftbonus" til husholdningene

Publisert

Administrerende direktør i Energi Norge Knut Kroepelien på Vinterkonferansen 2022. Foto

Foto: Iselin E. Rønningsbakk/Energi Norge.

Statens ekstraordinære inntekter fra dyr strøm bør settes av i et fond for langsiktig utbetaling av "vannkraftbonus" til husholdningene, foreslår Energi Norge.

Statens inntekter fra fornybarnæringen ble mer enn doblet i 2021, grunnet høye strømpriser, ifølge beregninger Thema Consulting har gjort for Energi Norge. Inntektene økte fra 35,1 milliarder kroner i 2020 til 77,8 milliarder i 2021. I det mer normale året 2019 var inntektene 49,8 milliarder kroner. Det er særlig grunnrenteskatt og utbytte fra vannkraft, samt merverdiavgift som har økt det siste året.

Nå foreslår Energi Norge at inntekter over det normale bør settes av i et statlig fond for utbetaling til husholdningene i senere år med høye strømpriser.

– Vi ser for oss en slags "vannkraftbonus" som kan utbetales kontant til husholdningene i fremtidige vintere med unormalt høye strømpriser. Ordningen kan innføres som en permanent erstatning for den midlertidige strømstøtten, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Han mener en slik bonusordning vil ha flere fordeler.

– Svingende strømpriser gir viktige signaler til forbrukerne om når det er ressursknapphet. Ved å betale ut en "bonus" kontant til husholdningene, beholder vi mer av motivasjonen for å spare på strømmen og investere i ENØK-tiltak og lokal strømproduksjon. En slik ordning vil gi mulighet til dobbel gevinst for bevisste forbrukere, sier Kroepelien.

I tillegg vil en felles utbetaling, som ikke påvirkes av hvor høyt strømforbruk du har, virke sosialt utjevnende ved at den har størst verdi for dem som har mindre boliger og kanskje dårlig råd.

– En slik "vannkraftbonus" vil også synliggjøre at det er fellesskapet som eier det meste av kraftproduksjonen i Norge. Det kan være viktig for å få med hele befolkningen på en klimaomstilling som fører til at energi vil bli dyrere for mange i en overgangsfase, avslutter Kroepelien.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: