Norske kunder kjøper mer opprinnelsesmerket strøm

Publisert

Glade folk på kontoret

Varedeklarasjonen for strømleverandører 2020 viser at norske kunder kjøpte 32 TWh med opprinnelsesmerket strøm i 2020. Det er en økning på 8 TWh og 33 % fra 2019. Opprinnelsesmerket strøm og troverdig dokumentasjon blir stadig viktigere.

Varedeklarasjonen for strømleverandører for 2020 ble lansert i dag. Den er en slags årsrapport for handelen med opprinnelsesgarantier i 2020. En strømleverandør som ønsker å lage en individuell varedeklarasjon, som gir forbrukeren dokumentasjon på at strømmen er produsert fra bestemte fornybare energikilder, skal gjøre dette gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. 

Q&A: Hva er en opprinnelsesgaranti og hva er opprinselsesmerket strøm

Interessen øker i Norge 

I 2019 ble det solgt 25 TWh med opprinnelsesmerket strøm i Norge, mens i 2018 ble det solgt 20 TWh. Den største andelen av norske opprinnelsesgarantier eksporteres fortsatt ut av landet.  

- Det er gledelig å se at flere og flere norske kunder kjøper opprinnelsesmerket strøm. Troverdig dokumentasjon på fornybarverdien er helt sentralt i mange kraftavtaler, i klimarapportering og for å fremme fornybar strømproduksjon, sier prosjektleder i Energi Norge, Lars Ragnar Solberg.  

Opprinnelsesgarantiordningen er en frivillig ordning innført av EU. Norge sluttet seg til ordningen i 2006 som en del av det felles energimarkedet under EØS-avtalen. Energi Norge vil sammen med norske myndigheter bidra til å styrke og tydeliggjøre denne europeiske ordningen.  

Energi Norges spørsmål og svar om opprinnelsesmerket strøm og opprinnelsesgarantier 

Energi Norges bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: