Ny bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm

Publisert

Mor og sønn. Foto

Privatpersoner og bedrifter kan ha nytte av opprinnelsesmerket strøm for å kunne vise sin støtte og preferanse for fornybar kraftproduksjon (solkraft, vindkraft, vannkraft osv.). Foto: Julia M Cameron / Pexels.

Energi Norge har utviklet en bransjenorm som skal bidra til riktigere og mer enhetlig markedsføring og kommunikasjon av opprinnelsesmerket strøm og opprinnelsesgarantier. Strømkundene skal forstå hva de oppnår ved å velge slike produkter.

Internasjonalt er kraftproduksjon en av verdens største utslippskilder. Kraftproduksjon kan baseres på fossile eller fornybare energikilder. Kunder ønsker å kjøpe, bruke og assosieres med fornybar strøm, men strømmen fra kraftverket til stikkontakten kan ikke spores fysisk. For å involvere kundene etablerte man i Europa opprinnelsesgarantiordningen for snart 20 år siden. Opprinnelsesmerket strøm er strøm knyttet til en strømavtale der strømleverandøren kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende kundens strømforbruk.

Økt nytteverdi for kundene

– Opprinnelsesmerket strøm gir kundene noen valg, men kundene må forstå valgene sine og hva de oppnår ved å velge opprinnelsesmerket strøm. Bransjenormen skal bidra til at kundene opplever økt nytteverdi og enklere informasjon, sier prosjektleder i Energi Norge, Lars Ragnar Solberg.

Privatpersoner og bedrifter kan ha nytte av opprinnelsesmerket strøm for å kunne vise sin støtte og preferanse for fornybar kraftproduksjon (solkraft, vindkraft, vannkraft osv.). Videre kan de ha nytte av dokumentasjon på at det har blitt produsert fornybar kraftproduksjon tilsvarende eget forbruk.  Bedrifter vil i tillegg ha nytte av dette i markedsføringssammenheng og som en sentral del av sine miljø- og klimarapporter. For eksempel velger mange å bruke opprinnelsesgarantier for å tilfredsstille kravene i klimarapporteringsstandarder som GHG-protokollen.

Bransjenormens krav

Selskap som følger bransjenormen

 • Smart Energi
 • NTE Marked
 • NorgesEnergi
 • Fjordkraft
 • Fortum Markets
 • Glitre Energi Strøm
 • Hafslund Strøm (Fortum Strøm)
 • Hallingkraft AS
 • Helgeland kraft strøm AS
 • Ishavskraft
 • LOS
 • Lyse Energisalg
 • Oss Norge AS
 • TrøndelagKraft AS
 • Polarkraft

Bransjenormen stiller samme krav som markedsføringsloven: Alle påstander som brukes i markedsføring av opprinnelsesmerket strøm skal kunne dokumenteres og skal gi forbrukeren et riktig helhetsinntrykk. EUs siste fornybardirektiv krever at strømleverandører skal bruke opprinnelsesgarantier til å dokumentere andelen fornybar energi i leveransene sine. Bransjenormen stiller det samme kravet. Strømleverandører som vil selge fornybar strøm, eller strøm som markedsføres på tilsvarende måte, skal bruke opprinnelsesgarantier.

Bransjenormen forsøker også å gi noen eksempler på påstander om opprinnelsesmerket strøm som en aktør kan formidle. Noen påstander trenger tilleggsforklaringer og tilleggsdokumentasjon, utover det som er standard informasjon i en opprinnelsesgaranti.

I tillegg stiller bransjenormen noen krav til revisjon og dokumentasjon. Aktører som viser til bransjenormen, skal dokumentere og revidere sammenhengen mellom innløste opprinnelsesgarantier og salg av opprinnelsesmerket strøm. All dokumentasjon skal foreligge Energi Norge senest innen 30. juni hvert år

– Det er frivillig å følge bransjenormen, men hvis en aktør ønsker å markedsføre at de følger bransjenormen så må kravene til markedsføring, revisjon og dokumentasjon følges, avslutter Solberg.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: