Kundenes mulighet til å kjøpe opprinnelsesmerket strøm

Publisert

#120

#205.

I dag ble varedeklarasjonen for strømleverandører annonsert. Det er en slags årsrapport for handelen med opprinnelsesgarantier i 2020. Men hvorfor trenger bedrifter og strømkunder opprinnelsesmerket strøm hvis det ikke endrer strømmen i stikkontakten?

Strømproduksjon er en av verdens største utslippskilder. Strømforbruket i seg selv har ingen direkte utslipp, men fossil strømproduksjon slipper ut klimagasser. Fossil produksjon skal erstattes av fornybar produksjon, og strøm skal brukes på nye områder. Men ingen av oss vet med sikkerhet hva slags strømproduksjon som gir strøm i stikkontaktene våre. Her svikter de fysiske lovene oss.  

- Tenk på hvor kult det hadde vært å vite nøyaktige hva slags strøm du hadde i stikkontakten til enhver tid. I sted fikk jeg strømmen fra vannkraft i Lysebotn, mens nå kommer den fra vindkraft på Fosen, sier prosjektleder i Energi Norge, Lars Ragnar Solberg. 

Bærekraft er en megatrend 

Europa opprettet opprinnelsesgarantiordningen i 2001 som et svar på denne utfordringen. Siden har lignende ordninger kommet på plass andre steder i verden. Kundene skulle gis mer makt og innflytelse. Alle fornybare strømprodusenter får en opprinnelsesgaranti per enhet de produserer. Garantien er unik for hver produsent. Kundene får med det noen valg. Vil de kjøpe vindkraft, vannkraft, solkraft eller vil de la være? Dermed kan jeg kjøpe vannkraft fra Lysebotn eller vindkraft fra Fosen. Vi kan ikke følge strømmen, men vi kan følge pengestrømmen. 

Utover 2010-tallet ble bærekraft en megatrend. Kundene ble opptatt av produktenes opprinnelse, klima- og miljøfotavtrykk. Opprinnelsesgarantiordningen ga kundene anledning til å kjøpe garantier og dokumentere sine strømkjøp – og med det sin andel av den fornybare strømproduksjonen i Europa. Det har vært en suksesshistorie. Markedet for slike garantier i Europa vokser, og er i dag på over 800 TWh – seks ganger Norges årlige strømproduksjon. EU utvider og styrker ordningen. Norge må ikke lage sine egne dokumentasjonsstandarder. Vi må følge trendene og standardene hos vår viktigste handelspartner – Europa. 

- I Norge har vi hatt god tilgang på fornybar strømproduksjon i mange år, men fornybarheten var ikke verdsatt i markedet. På strømbørsen skiller ikke priskalkulasjonen mellom tilbud fra fossile eller fornybare strømprodusenter. De får den samme prisen. Opprinnelsesmerket strøm gir kundene mulighet til å fremme fornybar energi og sine preferanser, kommenterer Solberg. 

Hva er nytten for norske bedrifter og strømkunder? 

Kunder i hele verden krever nå å få troverdig informasjon om produkters opprinnelse, miljø- og klimafotavtrykk. Strømforbruk har ingen direkte utslipp, men mange bedriftene ønsker å gå ett skritt lenger. De rapporterer frivillig på sine indirekte utslipp fra strømforbruk, slik at de følger gullstandarden for klimarapportering, den såkalte GHG-protokollen. Her spiller opprinnelsesmerket strøm en sentral rolle.  

Videre ser vi at flere nye industriaktører som ønsker å etablere seg i Norge, har behov for å kjøpe opprinnelsesmerket strøm. De trenger dokumentasjon og bevis for at de kjøper sin andel av den fornybare strømproduksjonen. Kundene, eierne og revisorene deres krever det. Mange aktører inngår også ofte direkteavtaler (såkalte PPA-avtaler) med en strømprodusent for levering av fornybar strøm. Opprinnelsesgarantiene er sentral dokumentasjon i mange slike avtaler. Opprinnelsesgarantien er rett og slett "kvitteringen" på fornybarheten som bedriftene trenger i sine regnskap. 

- Men hva med deg og meg? Hva er vår nytte av opprinnelsesmerket strøm? Vi har ikke det samme rapporteringsbehovet som bedriftene, og stikkontaktene våre er utslippsfrie. Mange av oss har likevel preferanser og syn på hva slags fornybar strømproduksjon det bør satses på. Vi ønsker å forsikre oss om at vi har kjøpt vår andel av strømmen fra det lokale vannkraftverket eller den lokale vindkraftparken. For strømkunder med klare preferanser er opprinnelsesmerket strøm en god ordning, mens for andre kunder kan det hele virke unyttig. Poenget er at altså kundene skal ha et valg – kjøp opprinnelsesmerket strøm eller la være å gjøre det. Kjøp elbil, skaff deg elektrisk gressklipper – uansett strømavtale. Du kutter direkte utslipp ved å la være å bruke bensin og diesel. Hvis du vil gå et skritt lenger, så kjøper du opprinnelsesmerket strøm – og bidrar til å fremme fornybar strømproduksjon, avslutter Solberg. 

Energi Norges spørsmål og svar om opprinnelsesmerket strøm og opprinnelsesgarantier 

Energi Norges bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: