Publisert

Veileder: Midlertidig utveksling av lærlinger

Energi Norge har laget en kort veileder med retningslinjer til våre medlemsbedrifter som en hjelp til gjennomføringen av opplæringen av lærlinger.

Alle lærebedrifter er gjennom Opplæringsloven forpliktet til å gjennomføre opplæringen i tråd med de fastsatte læreplanene for det enkelte lærefaget. I noen tilfeller kan ikke et enkelt selskap, eller enhet i et selskap, oppfylle alle kompetansemålene i læreplanen. En løsning på dette kan være å inngå et samarbeid med andre selskaper, eller enheter i samme selskap, om midlertidig utveksling av lærlingene.

Alle selskaper som er involverte, må være godkjent som lærebedrift. Formålet med disse retningslinjene er å bidra til å forenkle utvekslingsordninger og sikre kvalitet i opplæringen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: