SSB-rapport: Sysselsatte i kraftnæringen (2019)

Publisert

Folk i arbeid med utbyggingen av Lysebotn 2 kraftverket

Folk i arbeid med utbyggingen av Lysebotn 2 kraftverket. Foto: Kristofer Ryde.

Energi Norge bestiller en rapport annet hvert år fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Rapporten beskriver sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet. Nå er tallene for 2019 tilgjengelige.

Lurer du på antall ansatte, gjennomsnittsalder, utdanningsnivå og kjønnsfordeling for sysselsatte i kraftnæringen? Her finner du tall og statistikk for 2019. 

Antall ansatte øke med 3 prosent fra 2018 til 2019 

I 2019 var det 21 000 sysselsatte i kraftsektoren, som omfatter kraftnæringen og kreftrelaterte virksomheter. I kraftnæringen isolert var det 15 400 sysselsatte. Det innebærer en vekst på 3 prosent fra 2018. 

De ansatte i kraftnæringen blir stadig yngre 

Gjennomsnittsalderen i kraftnæringen er på 43,3 år. Det viser at de ansatte er i snitt et halvt år yngre nå enn for 10 år tilbake.  

Privat næringsliv har en gjennomsnittsalder på 42 år. En av grunnene til at kraftnæringen har noe høyere gjennomsnittsalder, er at det er få ufaglærte i næringen. De som er under 25 år i bransjen, er i stor grad lærlinger og fagarbeidere. 

Nesten 40 prosent har høyere utdanning 

Andelen sysselsatte med høyere utdanning i kraftsektoren har økt i 15-årsperioden. I 2004 hadde 27 prosent av de sysselsatte høyere utdanning, mens denne andelen har økt til 39 prosent i 2019. 

Kvinneandelen i næringen ligger på 21 prosent 

Den totale kvinneandelen i næringen kryper sakte oppover, og er nå på 21 prosentKvinneandelen for økonomiske fagHR og administrasjon ligger på 33 prosentTekniske utdanninger tiltrekker seg i ulik grad kvinner.  

Det interessante er at jo høyere utdanningsnivået er, jo høyere er kvinneandelen. Blant sivilingeniørene i kraftnæringen, er 19 prosent kvinner, mens andelen er 11 prosent for ingeniørene. Mest oppsiktsvekkende er det at kun tre prosent av de som er utdannet energimontør er kvinner.  

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Brynhild Totland. Foto