Millioner i støtte til FishPath og HydroConnect

Publisert

Foto: Fisk svømmer under vann.

Foto: Unsplash.

Denne uken kom Forskningsrådet med listen over prosjektsøknader de tildeler forskningsmidler. Det ble full blink for prosjektene Energi Norge er engasjert i.

FishPath gikk igjennom på første forsøk, og ble tildelt over 15 millioner kroner. Prosjektet er tilknyttet HydroCen.

– FishPath er et viktig og spennende prosjekt der ekspertisen innen hydraulikk og fiskeadferd skal finne trygge løsninger for fisk som vandrer ned elver. Prosjektet bygger videre på kunnskap fra fiskevandringsprosjekter, som har hatt hovedfokus på oppvandring forbi kraftverk og andre barrierer, forklarer næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge, Vegard Pettersen.

Viktig kunnskap

Fisk som vandrer ned en elv med kraftverk følger ofte hovedstrømmen inn i kraftverket der de kan bli skadet eller drept. Finmaskede varegrinder kan forhindre fisk fra å komme inn, men er både teknisk utfordrende, gir produksjonstap og er kostbart.

–  I FishPath skal man få kunnskap om hvordan menneskeskapte strømvirvler kan brukes til å styre laks, ørret og ål mot trygge vandringsveier forbi kraftverket. For vannkraftnæringen vil prosjektet gi viktig kunnskap for å redusere uheldige miljøvirkninger av vannkraft og samtidig ivareta produksjonen av fornybar vannkraft, sier Pettersen.

Spennende analyser

HydroConnect gikk igjennom Forkningsrådets nåløye på tredje forsøk, og ble tildelt nesten 12 millioner kroner.

– HydroConnect blir viktig for å øke kunnskapen om den norske vannkraftens rolle i et fornybart kraftsystem i Europa. Mulighetene for å balansere kraftsystemet nasjonalt og internasjonalt ved bruk av våre store vannkraftmagasiner vil bli modellert innenfor ulike scenarier for utenlandsforbindelser, utvikling av pumpekraft og økt effekt i kraftverkene og utvikling av sol- og vindkraft, sier næringspolitisk rådgiver Geir Taugbøl i Energi Norge.

Betydningen for CO2-utslippene i Europa, utfasing av fossil kraft, kraftpriser, drift av kraftsystemet og miljømessige konsekvenser skal analyseres innenfor ulike løsninger i et 2030- og 2050-tidsperspektiv.

– Verdien av regulerbar vannkraft vil sannsynligvis øke, og prosjektet vil bli viktig for å realisert disse verdiene, sier Taugbøl.

Nylig gikk også staten inn med 120 millioner kroner over åtte år til Forskningssenteret for miljøvennlig energi gjennom NorthWind.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Vegard Pettersen