120 millioner til forskning på vindkraft

Publisert

FotoDame holder en hånd på hjelmen sin. Vindmøller i bakgrunnen.

Foto: Ann Iren Jamtøy.

Energi Norge inngår i et bredt samarbeid som skal bidra til å gjøre norsk havvind til lønnsom eksportindustri, grønne arbeidsplasser og lavt miljøavtrykk for vindkraft.

Nå har staten gått inn med 120 millioner kroner over åtte år til Forskningssenteret for miljøvennlig energi gjennom NorthWind.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet. Ordningen finansieres av Norges Forskningsråd. Endelig er det igjen kommet et FME på vindkraft, som dette vil gi nyttig ny kunnskap på området.

Solide partnere

Senteret ledes av SINTEF sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Geotekniske institutt (NGI), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo (UiO).

NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

Energi Norge er en av nærmere 50 partnere fra ulike bransjer som samarbeider om store industrielle vekstprosjekter som bidrar til å forsyne verden med fornybar elektrisitet. Partnerne i NorthWind går også inn med betydelige midler og egeninnsats, tilsvarende Forskningsrådets støtte.

–  Vi er glade for at Forskningsrådet har sett det solide potensialet som dette konsortiet representerer. Vi ser frem til nyttige forskningsresultater fortløpende. Vi håper også at Forskningsrådet følger opp med støtte til de konkrete prosjektsøknadene som vil komme frem når FME-et nå starter opp. På bakgrunn av vårt tidligere engasjement i BirdWind og INTACT er vi blant annet opptatt av at kunnskapen om bærekraftig vindkraft til lands og til havs videreutvikles og får tydelig fokus i NorthWind, sier Solgun Furnes i Energi Norge.

SINTEF ledet fra 2009 til 2017 FME NOWITECH, et senter innen havvind sammen med NTNU. NOWITECH ga grunnlag for 40 innovasjoner og utdannet over 260 masterstudenter og 40 stipendiater.

– Arbeidsprogrammet i NorthWind er banebrytende og visjonært, og skal bidra til verdifulle, radikale, grønne innovasjoner. Jeg vil berømme regjeringen for å ta initiativ til utlysningen av et slikt senter, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. 

Respekterer natur og mennesker

NorthWind skal gjennom forskning bidra til å kutte kostnader og øke effektiviteten til havvind for å berede grunnen for en konkurransedyktig norsk eksportindustri. Samtidig skal senteret jobbe for å bidra til bærekraftig utbygging av vindkraft på lands og til vanns.

– Vindkraft på land har ført til stort engasjement. Vi må i fremtiden utvikle vindkraft som tar enda større hensyn til mennesker og natur, og dette er et viktig tema i senteret. En viktig oppgave for senteret er å være en kunnskapsbasert møteplass for ulike interesser innen vindkraft, sier rektor ved NTNU, Anne Borg.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: