Publisert

VTF notat om alternative løsninger

Hvordan håndtere og sikre at alternative løsninger blir godkjent etter damsikkerhetsforskriften og underliggende veileder.  (2016)