FoU-prosjekter og rapporter

Publisert

Mange bransjefinansierte FoU-prosjekter som Energi Norge AS administrerer blir utført i vassdragsanlegg knyttet til medlemmer i VTF.

Etter hvert som prosjektene blir fullført vil informasjon og konklusjon bli publisert på nettsidene til VTF.

"Damsikkerhet i helhetlig perspektiv" har flere pågående prosjekter hvor det ønskes innspill fra bransjen, for eksempel prosjekter hvor metodene foreslått kan anvendes.

1. Bransje anbefalinger for rehabilitering av eksiterende betongdammer

Prosjektet har oppdatert rapporter i august 2017. Nye rapporter og artikler, se liste under, kan lastes ned her:

  • Rapport 1 Anbefalinger
  • Rapport 2 Hovedrapport
  • Rapport 2 Vedlegg E
  • Rapport – Case study: Probalistic analysis_Dam Reinoksvatn

Artikler til ICOLD Benchmark Workshop 2017 - 14th International Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams:
- Paper 1 – Workshop_ Theme D
- Paper 2 – Workshop Open theme
- Paper 3 – Workshop Open theme

Kontakt Thomas Konow, thk@olavolsen.no for mer informasjon og med mulige eksempler som kan benyttes for å test/verifisere metodene.

2. Bransje anbefalinger for klassifisering av dammer
  • Rapport 1 Metodikk
  • Rapport 2 Notat

Last ned rapportene her.
Kontakt Geir Helge Kiplesund, ghk@Multiconsult.com for mer informasjon og med mulig eksempler som kan benyttes for å test/verifisere metodene.

3. Det jobbes med hvordan historiske data og instrumentering kan benyttes når tiltak skal velges.

"Damsikkerhet i et helthetlig perspektiv" har også et pågående risikoprosjekt.
Teknisk notat kan lastes ned her.
State of the Art (SOA) rapport kan lastes ned her.
Her jobbes det med tre dammer hvor metodikken anvendes.
Har du spørsmål, kontakt Suzanne Lacasse, suzanne.lacasse@ngi.no.  

Video som viser fullskala plastringsforsøk utført ved Svartevassdammen til Sira-Kvina Kraftselskap i regi av NTNU.

En oversikt over hva som pågår av FoU aktiviteter er utarbeidet av NVKS på oppdrag fra prosjektet "Damsikkerhet i et helthetlig perspektiv" rapporten kan lastes ned her.

På oppdrag fra prosjektet "Damsikkerhet i et helthetlig perspektiv" har SWECO utarbeidet en rapport "Fremtidig oppgraderingsbehov av dammer". Rapporten tar utgangspunkt i innrapporterte data fra 31 dameiere, rapporten kan lastes ned her.

"Kartlegging av plastring på nedstrøms skråning av fyllingsdammer" En rapport som er en del av prosjektet PlaF "Plastring for fyllingsdammer" som er finansiert gjennom vannkraftbransjen og Forskningsrådet. Sommeren 2015 ble 33 fyllingsdammer kartlagt for å få systematisert kunnskap om måten plastring blir utført på i praksis. Rapporten kan lastes ned her.

Rapport vedrørende Sikring av vanntunneler fra SINTEF Bergteknikk fra 1991 har anbefalinger som kan være nyttige. Rapporten kan lastes ned her.

I 1992 ble prosjektet Damsikkerhet avsluttet. Rapporter fra dette prosjektet er nå tilgjengelig elektronisk, flere temaer som ble diskutert da er fremdeles aktuelle. Noen av filene er store, hvis du har problemer med å laste de ned kontakt Energi Norge og du kan få dem tilsendt på en minnepinne.
Last ned rapportene her.

Energiforsk i Sverige forsker på mange oppgave som er relevante for VTAer det anbefales å besøke deres hjemmeside. Her ligger mange spennende rapporter blant annet på betongdammer: http://www.energiforsk.se/rapportsok/

VTF har utarbeidet et notat for hvordan rehabilitering kan forskyves i tid. Det kan lastes ned her.

VTF har utarbeidet en anbefaling om hvordan alternative løsninger kan presenteres. Denne kan lastes ned her.

VTF har laget en tabell over noen alternative løsninger, og løsninger som det er gitt dispensasjon for. Denne kan lastes ned her. VTF oppfordrer alle til å bidra med saker som bør inn på listen. Har du innspill, så ta kontakt med Eve Walseth på ecw@energinorge.no eller på tlf. 91619943.

Har du innspill? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt