Er forsyningssikkerhet en hemsko for ny industri?

 • 6. jun 2023Kl. 09.00–10.35
 • Digitalt
 • Medlem: 1.100,- + mva Andre: 1.600,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Elektrifiseringen og ny grønn industri utfordrer nettkapasiteten flere steder i Norge. Behandlingskøen for konsesjonssøknader hos NVE er lang, og nettselskapene har i økende grad utfordringer med større tilknytninger. Bli med på webinar for å høre de forskjellige aktørene svare på spørsmål og diskutere problemstillingene

På grunn av forsyningssikkerheten i Norges transmisjonsnett, er N-1-kriteriet et viktig grunnprinsipp i nettplanleggingen. Dette kriteriet fører imidlertid til at store deler av nettkapasiteten mye av tiden forblir ubrukt, i stedet for at ny grønn industri kunne utnyttet denne kapasiteten.

Bør definisjonen av samfunnsøkonomisk rasjonell utviklingen av kraftsystemet revurderes, hvor også samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster i form av (tapt) verdiskapning vektlegges? Hva tenker Statnett om mer risikobasert drift av nettet? Hvilke andre tiltak er nødvendig dersom driften skal bli mindre konsekvensbasert, og hva tenker industrien om dette?

Disse og flere andre spørsmål vil behandles og diskuteres i dette webinaret.

Bedriftspakker

På dette arrangementet tilbyr vi bedriftspakker, velg deltakervalg "Bedriftspakke" i påmeldingsskjema.
Bedriftspakke medlem: 3300,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)
Bedriftspakke ikke-medlem: 4800,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)

Vi minner om at alle deltakere som skal være inkludert i en bedriftspakke, må registere seg i dette skjema.  Fakturamottaker (ansvarlig) velger bedriftspakke. Person som skal inkluderes i en bedriftspakke, velger "Deltaker inkludert i en "Bedriftspakke" *Bedriftspakke gjelder kun per juridske enhet

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer kan du delta på fra hvor som helst. Meld deg på og dagen før webinaret vil du motta en lenke til arrangementet. Du har muligheten til delta i dialogen ved å stille spørsmål til foredragsholder via chat. Dersom tidspunktet for arrangementet ikke passer, meld deg på også sender vi deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i én uke.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Program
 • 09.00 - 09.05
  Velkommen
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
 • 09.05 - 09.25
  Fra N-1 til N-0,9 et realistisk alternativ?
  • Jonas Alexandersson
   Aabø PowerConsulting
 • 09.25 - 09.45
  Hva skal til for å gå over til en mindre konsekvensbasert og mer risikobasert drift av nettet? Er N-0,9 driftsmessig forsvarlig i dag?
  • Håvard Moen
   Statnett
 • 09.45 - 10.05
  Dynamisk kapasitet – mulighetene eksisterer
  • Therese Åsheim
   Heimdall Power
  • Tarjei Langvand Solvang
   Arva
 • 10.05 - 10.25
  Probabilistisk simulering i planlegging og drift med MONSTER
  • Stian Norheim
   Statnett
 • 10.25 - 10.35
  Spørsmål og avslutning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

  God organisering og drift av nett

  I samarbeid med Distriktsenergi og THEMA Consulting arrangerer Fornybar Norge et seminar for nettselskapene. Formålet er å lære hvordan nettselskap tenker rundt egen organisering og drift og dele erfaringer rundt dette. Nettselskapene har samme oppgaver og ansvar, men drift og organisering er forskjellig. Et godt utgangspunkt for for læring og erfaringsdeling!