Forbrukerrådet svartmaler situasjonen

Publisert

To kunderådgivere med headset foran PC-skjermer

Energi Norge og bransjen mener Forbrukerrådet svartmaler strømbransjen når de hevder at forbrukerne blir lurt når de kjøper strøm. sier at Foto: Hafslund.

Norge var først ut i Europa med å åpne strømmarkedet for konkurranse og det har i all hovedsak tjent norske strømkunder godt. Bransjen mener det finnes forbedringspotensial, men synes Forbrukerrådet svartmaler situasjonen.

Forbrukerrådet kom fredag ut med en pressemelding som hevder at forbrukerne blir lurt når de kjøper strøm. Det er viktig at strømkundene får god informasjon om hva de betaler for, avtalens varighet og hva som skjer etter en eventuell kampanjeperiode. Tallet over antall klagesaker blant strømkunder i Norge er allikevel ikke dramatisk.

– I 2018 utgjorde klagesakene mot strømbransjen en halv promille av de nærmere 600.000 privatkundene som byttet leverandør det året. Det er ikke dramatisk høyt i et år med høye strømpriser og året da alle norske hjem fikk nye strømmålere. Men vi ønsker selvsagt færre klager og høyere tillit til strømmarkedet, sier direktør for marked, elektrifisering og kunder, Toini Løvseth i Energi Norge.

Velfungerende marked som bør forbedres

Det norske strømmarkedet ble liberalisert på begynnelsen av 1990-tallet som ett av de første i verden. I EUs analyser av de europeiske sluttbrukermarkedene for strøm, kommer Norge ofte meget godt ut. Det er god konkurranse, mange aktører, høy byttefrekvens og gratis å bytte leverandør.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker også på at antall leverandørskifter kan være en indikator for graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet for kraft, noe som er bra for kundene.

Energi Norge er allikevel enige i at det må tas noen grep for å gjøre markedet tryggere og mer oversiktlig for kundene:

  1. Bransjen jobber selv med å stramme inn interne regler for salg og markedsføring.
  2. Ønsker at Forbrukerrådet rydder opp på prisportalen sin og løfter frem de mer langvarige avtalene.
  3. Myndighetene ved NVE bør slå hardere ned på useriøse aktører og i ytterste konsekvens utestenge dem fra markedet.
Endringer på strømpris.no

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, peker på at det er aktørene selv som er hovedårsaken til at strømprisoversikten strømpris.no fortsatt ikke er oversiktlig for forbrukerne. Dette skjer fire dager etter at Forbrukerrådet har lansert nye og forbedrede endringer på portalen.

Energi Norge har støttet Forbrukerrådet i deres forsøk på å gjøre endringer på strømpris.no og mener at portalen så langt ikke har vært til hjelp for verken kunder eller aktører.

– Forbrukerrådet har vært åpne om at deres egen portal ikke har fungert hensiktsmessig, derfor reagerer vi på at de nå skyver ansvaret over på strømbransjen såpass tidlig i en endringsprosess. Vi ønsker først og fremst å opprettholde den gode dialogen med Forbrukerrådet, nettopp for å skape et bedre strømmarked til det beste for kundene, avslutter Løvseth.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: