Derfor var strømprisen uvanlig lav i 2020

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Lyspære med tankebobler. Tegning/bilde

Vi må tilbake til 2015 for å finne like lave strømpriser på vinteren som det har vært i år. Foto: Pexels.com.

Vinteren 2020 har strømprisene vært uvanlig lave i Norge. Hvorfor er det slik og hva kan vi forvente oss frem mot sommeren? Her svarer vi på noen av de vanligste spørsmålene.

Flere har lagt merke til de lave strømprisene i januar. Prisene er faktisk halvert i forhold til januar i fjor, og har vært nede på under 25 øre per kilowattime. Det er svært uvanlig, og vi må tilbake til 2015 for å finne slike vinterpriser.

Hvorfor er prisene så mye lavere enn i fjor?

De lave strømprisene skyldes flere forhold. For det første gjør den milde vinteren at vi bruker mindre strøm til oppvarming enn vi vanligvis gjør, og når forbruket går ned følger prisene etter. For det andre har det regnet mye, noe som gir drivstoff til vannkraftverkene våre og dermed økt produksjon. For det tredje har det blåst mye, noe som gir stor vindkraftproduksjon i Skandinavia. I tillegg har det vært lave benselspriser i Europa. Alle disse faktorene er med på å trekke prisene ned.

Strømpriskart over Europa. Norge/Norden har Europas laveste priser.
Hva venter markedet kommende halvår?

Månedskontraktene for februar-juli ligger under 24 øre per kilowattime på strømbørsen Nasdaq – det vil altså si at markedet venter kundevennlige priser helt frem til sommeren. På det laveste har prisen vært nede i 16 øre per kilowattime i juli. Disse prisene vil kunne påvirkes av blant annet temperatur (forbruk), nedbør til magasinene og vindkraftproduksjon de nærmeste månedene.

Hva betyr utbygging av mer vindkraft for prisene?

Økt vindkraftproduksjon i Sverige og Danmark er med på å dra prisene kraftig ned i perioder. I motsetning til vannkraften kan man ikke regulere vindkraften, noe som gjør at vi kan importere billig strøm fra våre naboer når det blåser mye der. Mer vindkraft i Norge vil også bidra til lavere priser, men det er minst like viktig å utvikle vannkraftverkene våre videre for å sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar energi.

Hvordan påvirker kraftkablene strømprisene?

Kraftkablene til våre naboland gir oss mulighet til å handle strøm over landegrensene og forsikrer oss dermed mot svært høye priser i kalde år med lite nedbør. Nye kabler er under bygging til Tyskland og England, og det er søkt om en ny kabel til Skottland. Disse vil isolert sett føre til noen øre høyere strømpris, men åpner også for mer kraftproduksjon i Norge som vil bidra til lavere priser. I sum gir kablene en tryggere og mer klimavennlig kraftforsyning både i Norge og våre naboland. Beregninger fra NVE viser at uten kabler ville strømprisene i Norge vært to-tre ganger høyere om vinteren.

Må vi leve med fortsatt store prissvingninger?

Storstilt utbygging av uregulerbar vind- og solkraft i Europa vil føre til større svingninger i strømprisene i årene som kommer. På lenger sikt vil dette bidra til lavere priser. NVEs kraftmarkedsanalyse peker på at den sterke utbyggingen av fornybar kraft i de nordiske landene demper prisøkningen i Norge. Strømprisene påvirkes også av økte priser på fossil energi i Europa. Det er positivt for miljøet at det blir dyrere å slippe ut klimagasser, men det påvirker også norske strømpriser fordi vi er tett koblet sammen med det europeiske kraftmarkedet.

Les mer om strømpriser her:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 
Profilbilde Aslak Øverås