Energiministeren slår ring om opprinnelsesgarantier

Publisert

Mennesker på slottsplassen. foto

Olje- og energiminister Tina Bru er tydelig på at opprinnelsesgarantiordningen skal bestå og ikke svekkes. Foto: Anne Nordskog, SMK.

Uroen og diskusjonen rundt opprinnelsesgarantiordningen har ikke senket seg, og denne uken ble Aps representantforslag igjen diskutert i Stortinget. Energiminister Tina Bru er tydelig på at ordningen skal bestå og ikke svekkes.

Arbeiderpartiet (Ap) er bekymret for den kraftintensive industriens konkurransekraft og har lenge vært kritiske til ordningen med opprinnelsesgarantier og NVEs varedeklarasjon. I januar ble partiets representantforslag, som blant annet gikk ut på melde Statnett ut av AIB (Association of Issuing Bodies), nedstemt i energi- og miljøkomiteen.

Denne uken ble forslaget diskutert ytterligere i Stortinget, parallelt som en høringsprosess rundt forbedringer av ordningen pågår.

Delte meninger

Flere av partiene  på talerstolen i Stortinget påpekte mangler og uklarheter i ordningen, og at det er behov for å gjøre endringer. Utenom Ap gikk  Senterpartiets  Ole André Myhrvold  lengst i kritikken.

– Senterpartiet vil ikke støtte  Aps  forslag, og vi  vil avvente den pågående høringen fra Olje- og energidepartementet. Vi vil innta en svært kritisk holdning  i denne saken fremover, sa Myhrvold.

På den andre siden påpekte Fremskrittspartiets Terje  Halleland  at Norge har vært tjent med ordningen, og at dette er en diskusjon går langt utenfor Norges grenser.

– Norge må forholde seg til internasjonale standarder for kjøp og dokumentasjon av fornybar energi, påpekte Halleland.

Positivt er det også at energiminister Tina Bru var tydelig på at ordningen skal bevares og at inntektene til kommunene er viktig.

– Ordningen med opprinnelsesgarantier vil bestå, men vi kan skille tydelig mellom denne og budskapet om at strømmen i Norge er fornybar og grønn. Jeg ønsker ikke å aktivt svekke ordningen med garantiene eller gjøre endringer som truer de store inntektene derfra, men å få ryddet opp i informasjonen om norsk strøm er viktig, sa Bru.

Stabile vilkår

Energi Norge ønsker stabile rammevilkår rundt opprinnelsesgarantiene, og har arbeidet tett opp mot partiene i komiteen det siste halvåret for å fortelle hvor viktig det er for næringen å kunne tilby kunder som ønsker det dokumentasjon på sine kraftkjøp.

– Forslagene fra Ap vil svekke fornybarnæringen, eierkommuner- og fylker, og alle de aktørene som etterspør  denne formen for  dokumentasjon  på fornybar energi. Ordningen styrkes av EU i det siste fornybardirektivet og opprinnelsesmerket strøm blir  stadig  mer etterspurt i hele Europa, sier Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Han viser til  Statkrafts  Daimler-avtale  og  Kemira-avtale, men også  nasjonale avtaler som Skageraks avtale med  VW- og Audi-forhandlere  i Grenland.

– Annen industri  som  verken ønsker eller behøver  dokumentasjon på kraftkjøp, kan la være å kjøpe garantier.  Dette er en frivillig og markedsbasert ordning. Vi er samtidig opptatt av at ordningen forbedres og ønsker dialog og diskusjon rundt forslagene, avslutter Solberg.

Se hele debatten i  Stortingets videoarkiv.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: